Manažer fondu měsíce: Žijeme ve světě “nového normálu”, kde prostě není tolik skvělých investičních příležitostí

| Petr Novotný

Dluhopisy rozvíjejících se trhů se mohou honosit daleko lepší kondicí než většina státních a firemních dluhopisů na vyspělých trzích a případného řeckého bankrotu se není potřeba bát, říká Andris Kotans, portfoliomanažer dluhopisového fondu WIOF Global Emerging Markets Bond Fund. Kotans nevěří v recesi s dvojitým dnem ani spekulacím o dluhopisové bublině.

Andris Kotans

Na čem je založena investiční strategie vašeho fondu a jaké dluhopisy preferujete?

Kolik procent portfolia máme ve firemních a státních dluhopisech na rozvíjejících se trzích, určují přesné limity. V praxi to vypadá, že nesmí být investováno méně než 50 procent portfolia do státních dluhopisů a více než 50 procent do dluhopisů, které vydávají firmy. V relativním srovnání preferujeme dluh firem před dluhem suverénních států, protože se nám zdá cenově atraktivnější. Obecně však není ratingově stejný státní dluh rozvíjejících se trhů horší než u dluhopisů vyspělých zemí. Domníváme se, že investoři to ještě plně nedocenili. V současné době jsme z 53 procent ve státních dluhopisech, 40 procent tvoří firemní dluhopisy a zbytek portfolia připadá na hotovost.

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - struktura ratingu

Jakým způsobem vybíráte dluhopisy do portfolia?

Máme řadu filtrů pro výběr toho nejlepšího do našeho portfolia. Co se týká likvidity, vybírám emise, které jsou větší než 250 milionů USD. Rating držených dluhopisů je vždy minimálně "B", tedy stále rating investičního stupně, a splatnost dluhopisů musí být nižší než 10 let. Po této selekci se snažíme najít nejvíce podhodnocené dluhopisy, a to jak v rámci jednotlivých typů, tak regionů.

WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - geografická struktura

Jaké je regionální rozložení vašeho portfolia? Máte v něm také české státní dluhopisy?

Myslím, že přiložený graf vám řekne nejvíce. České státní dluhopisy v portfoliu nemáme, protože jsou podle našich investičních kritérií drahé.

naše investiční modely nám pomáhají generovat signály, kdy kupovat a prodávat, a proto je délka, kterou "stráví" jednotlivé dluhopisy v našem portfoliu, závislá na tom, jak rychle vyprchají známky "podhodnocenosti"

Jakým způsobem řídíte fond? Je vaše strategie spíše pasivně orientována ve stylu "kup a drž", nebo dáváte přednost "každodennímu portfoliomanagementu"?

Obrátkovost našeho portfolia je relativně nízká, ale to neznamená, že trh na denní bázi nesledujeme. Naše investiční modely nám pomáhají generovat signály, kdy kupovat a prodávat. Délka, kterou "stráví" jednotlivé dluhopisy v našem portfoliu, je závislá na tom, jak rychle vyprchají známky "podhodnocenosti", se kterou jsme je nakoupili. Obecně se dá říct, že vzhledem k tomu, že dluhopisovému trhu trvá déle, než vyrovná nesrovnalosti v ocenění, je v našem portfoliu jen málo dluhopisů, které držíme méně než tři měsíce.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

reklama
reklama