Manažer fondu měsíce: Kvantitativní uvolňování je vodou na mlýn našeho portfolia

| Petr Novotný

Hybridní nejsou dnes pouze automobily, ale také některé investice. A ty jsou pro drobné investory dostupné například v podobě takzvaných konvertibilních dluhopisových fondů, říká Pierre Lepicard, portfoliomanažer fondu BNPP L1 Convertible Bond World. Sám nepředpokládá scénář druhého dna recese a investorům doporučuje, aby se příští rok raději vyhnuly akciím z vyspělých trhů.

Pierre Lepicard

Slovo "convertible" v názvu fondu je pro drobného investora, který zná základní typy fondů – dluhopisový, akciový, peněžního trhu – "těžkým termínem". Co znamená? Jak konvertibilní dluhopisy fungují, v čem je jejich "kouzlo"?

Pierre Lepicard (PL): Konvertibilní znamená česky směnitelný. V případě dluhopisů se také využívá termín hybridní. Obě pojmenování mají svojí logiku. Možnost směny se týká práva investora (držitele) vyměnit dluhopis při splatnosti za akcie emitenta. Termín "hybridní" vystihuje charakter takového cenného papíru, který se nechová ani jako typický firemní dluhopis, ani jako akcie. Kouzlo takového instrumentu spočívá v jeho schopnosti reagovat na pohyby akciových trhů "asymetricky", čili reagovat na růst akciových trhů jinak než na pokles.

možnost směny (konvertibilita) se týká práva investora (držitele) vyměnit dluhopis při splatnosti za akcie emitenta, termín "hybridní" vystihuje charakter cenného papíru, který se nechová ani jako typický firemní dluhopis, ani jako akcie

Říkáte, že se konvertibilní dluhopisy chovají asymetricky. Co to znamená? Jaký přínos to má pro investora?

PL: Konvertibilní dluhopisy mají tendenci kopírovat růst akciových trhů obvykle ze dvou třetin, ale následovat pokles akcií pouze z jedné třetiny. Dluhopisová složka konvertibilního dluhopisu má tendenci při významném poklesu akciových trhů chránit investici a brzdit pokles konvertiblu, pokud podkladová akcie dále klesá. V dlouhém horizontu přinášejí konvertibilní dluhopisy výnos akciových trhů při zhruba polovičním riziku (volatilitě).

Kvantitativní uvolňování (quantitative easing)

Jde o uvolňování peněz do oběhu, většinou prostřednictvím nákupů dluhopisů či jiných aktiv od komerčních bank. Nákupy uskutečňuje centrální banka s cílem zvýšit likviditu bankovního systému a minimalizovat riziko narůstu úrokových sazeb

Jaký vliv bude mít na vaše portfolio druhé kolo kvantitativního uvolňování (QE2)?

PL: Druhá vlna kvantitativního uvolňování by mohla mít pozitivní dopad na širokou škálu rizikových tříd aktiv. Očekávání QE2 už pomohlo konvertibilním dluhopisům v září a v říjnu, podobně jako akciím a korporátním dluhopisům. Zejména se to týká amerických emisí a "konvertiblů" vydaných na rozvíjejících se trzích.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

reklama
reklama