Manažer fondu měsíce: Aktivně si "hraji" s 10 miliardami korun

| Petr Novotný

O úspěchu při investování rozhoduje, rozhodoval a rozhodovat bude konkrétní výběr titulů, říká Jiří Hrabal (ING Český akciový fond), jeden z mála českých portfolio manažerů, který minulý rok přesně předpověděl dno na akciových trzích, a jehož fond dlouhodobě překonává výkonností laťku pro středoevropské akciové trhy.

jiří hrabal

IW: Ve vašem portfoliu po sektorové stránce dominují akcie finančních institucí. Proč?

Jiří Hrabal (JH): Náš fond je zaměřen především na region střední a východní Evropy a v této skupině zemí dominují na burzách především bankovní tituly. Pro ilustraci v indexu pražské burzy PX je přibližně 43 %, maďarský BUX okolo 33 % a polský WIG má 35% zastoupení akcií finančních institucí. Fondy, které operují v této oblasti, poměřují svoji výkonnost vůči indexům v těchto zemích, nás nevyjímaje. Většinou jde o syntetický index, ve kterém jsou zastoupeny hlavní trhy ve střední a východní Evropě. Pro nás je důležité, aby to, co je deklarováno v prospektu fondu, našel investor skutečně v portfoliu fondu, který si kupuje. Stává se, že některé konkurenční fondy mají v názvu středoevropský fond, ale v jejich portfoliu najdeme exotické akcie ze zemí bývalého Sovětského svazu. Když tyto pozice ve fondu vydělávají, tak se investoři asi zlobit nebudou, ale v opačném případě se začnou hlasitě ptát, co tam takové akcie dělají.

pro nás je důležité, aby to, co je deklarováno v prospektu fondu, našel investor skutečně v portfoliu, které si kupuje, což se o některých konkurenčních fondech bohužel říct nedá

ing fond kurz

IW: Nemáte strach, že vlna regulace bank, po které volá prezident Obama, dorazí do Evropy a ohrozí vývoj bankovních titulů?

JH: Obamovy "regulační kroky" jsou reakcí na neúspěch jeho strany v nedávných doplňujících volbách v USA, při kterých vyhráli republikáni. Trošku to vypadá, že to Obama "vrací" bankéřům z Wall Street. Je ale velkou otázkou, co se mu nakonec podaří prosadit. Je pravda, že Obama není sám, kdo by chtěl regulovat bankovní instituce. Také v Evropě jich pár najdeme, například francouzského prezidenta Sarkozyho. Lidem nalevo od politického středu se jakákoliv regulace líbí a je to pro ně pohodlný nástroj, jak řešit problémy. Domnívám se, že i kdyby se zpřísnila regulace, tak to banky ve středoevropském regionu nezasáhne, protože svojí povahou jsou již dnes daleko více konzervativní. Připouštím však, že by určité problémy mohly mít jejich mateřské společnosti.

domnívám se, že i kdyby se zpřísnila regulace, tak to banky ve středoevropském regionu nezasáhne, protože svojí povahou jsou již dnes daleko více konzervativní

IW: Co si myslíte o primární emisi ČSOB, která se chystá letos na burzu? Zúčastníte se úpisu nebo následně přímo nakoupíte její akcie do portfolia?

JH: S velkou pravděpodobností ano, ale bude velmi záležet na momentální situaci, která v době úpisu bude panovat na trhu. Můj osobní pocit je, že investoři této uvažované emisi akcií věnují až moc pozornosti. Kdy skutečně přijdou akcie ČSOB na parket pražské burzy, ví nejspíš jen v ústředí KBC, a budoucí úspěch či neúspěch bude velmi záležet na správném načasování.

IW: Váš fond ale vzhledem k tomu, že se ČSOB určitě dostane do indexu PX, "bude muset" nakupovat...

JH: Je to čistě na mé úvaze. Přidaná hodnota portfolio manažera je v tom, že se snaží některé své pozice tzv. nadvážit nebo podvážit vůči benchmarku, se kterým porovnává svoji výkonnost, protože kdyby to nedělal, tak ho nemá šanci porazit.

reklama
reklama