Manažer fondu měsíce: Umím si spočítat, kolik vydělám

| Petr Novotný

Před námi je stagnace s kolísáním na dluhopisových i akciových trzích, protože příčiny, které způsobily zastavení růstu, se nedají vyřešit za několik týdnů. Nejen proto by mohly firemní dluhopisy sehrát velmi důležitou roli v portfoliích drobných investorů, říká Daniel Kukačka, portfoliomanažer Fondu korporátních dluhopisů ČP Invest.

Daniel Kukačka

IW: Kdo je typický investor vašeho fondu?

Objemově je to největší fond v naší skupině. V současné době je majetek fondu téměř 2 miliardy korun, když celkový majetek ve fondech ČP Invest činí přibližně 9 miliard. Portfolio podílníků je velmi široké, a to jak do počtu investorů, tak do "druhů" investorů, tedy jak fyzických, tak právnických osob, jako jsou například města nebo nadace.

IW: Zeptám se konkrétněji. Jaký má tedy váš fond rizikový profil?

Fond korporátních dluhopisů - sektory, regiony

Fond korporátních dluhopisů je na pomezí smíšeného fondu a konzervativního profilu. Do roku 2008 se fond choval velmi konzervativně, ale finanční krize, která byla nejsilnější od Velké deprese v třicátých letech minulého století, ukázala, že fond se svým chováním mezi konzervativní řadit nedá.

IW: Co přesně najde investor v portfoliu vašeho fondu?

Z názvu je jasné, že jde o korporátní (firemní) dluhopisy, ale je potřeba dodat, že takovýchto dluhopisů je celá řada a liší se především podle regionu, sektorů nebo ratingu. Náš fond je specifický tím, že se regionálně zaměřuje na rozvíjející se trhy, zejména v regionu střední a východní Evropy, ale máme i dluhopisy z latinské Ameriky nebo Číny. Sektorově nemáme žádné preference a díváme se hlavně na fundament hospodaření samotných firem, které tyto dluhopisy vydávají. Z hlediska ratingu fond obsahuje přes polovinu dluhopisů s investičním ratingem a zbytek tvoří dluhopisy, které mají rating neinvestiční, tzn. že jde o dluhopisy více spekulativní povahy.

IW: Mluvíte o ratingu, který dávají ratingové společnosti jako například S&P, Moody`s nebo Fitch. Ale všichni víme, jak tyto společnosti selhaly při finanční krizi a že své názory obrazně řečeno měnily ze dne na den...

Z posledních let je patrné, že ratingové agentury reagují s určitým zpožděním. Nechci v tom hledat nějaké podezření, ale šlo by to např. přičíst k tomu, že ratingové agentury, aby se mohly postavit za svůj názor, potřebují hodně ověřených informací. Problém je, že se takové informace objevují postupně, přičemž akciové a dluhopisové trhy předbíhají. Jinými slovy kurz padá již ve fázi neověřených negativních informací a spekulací.

reklama
reklama