Manažer fondu měsíce: Jsme v začarovaném kruhu

| Petr Novotný

Řada fondů peněžního trhu si během krize kvůli rizikovým investicím spálila prsty a investoři by měli hledat atraktivitu fondů peněžního trhu také v jiných parametrech než jen v aktuálním výnosu, říká Tomáš Lipový (IKS-KB), portfoliomanažer dlouhodobě nejkonzervativnějšího fondu peněžního trhu v České republice.

Tomáš Lipový

IW: Fondy peněžního trhu během finanční krize přesvědčily nejednoho investora, že i v tomto konzervativním instrumentu může prodělat peníze. Proč k tomu došlo?

Fondy peněžního trhu mají sice omezenou duraci (dobu splatnosti investic) na jeden rok, ale to nikomu nebránilo do nich nakupovat některé rizikové investice s krátkou dobou splatnosti. Tyto pozice byly v důsledku finanční krize jen obtížně zpeněžitelné a musely být přeceněny směrem dolů, aby reflektovaly aktuální tržní podmínky.

některé fondy peněžního trhu nakupovaly rizikové investice, která však v důsledku finanční krize byly jen obtížně zpeněžitelné

IW: Jak toto období ustál váš fond?

Náš fond je klasický fond peněžního trhu v "konzervativním slova smyslu". V tom je na našem trhu výjimečný. Tím, že v něm takovéto investice nebyly, prošel i krizové měsíce s kladným výnosem.

IW: Jak vybíráte investice do svého fondu? Z čeho se dá vlastně do fondu peněžního fondu vybírat?

Snažíme se mít co nejkratší splatnost investic ve fondu (pozn. durace 0,25 roku), aby byla zajištěna maximální likvidita fondu a zároveň minimalizována úroveň volatility. Dalším faktorem je vysoký rating vybíraných investic. Navíc plně eliminujeme měnové riziko.

tím, že v našem fondu nebyly rizikové investice a vybíráme opravdu jen ty nejbezpečnější investice, prošel fond i krizové měsíce s kladným výnosem

IKS Peněžní trh

IW: Pojďme se podívat na vaše největší pozice v portfoliu.

Většinu tvoří depozitní vklady (termínové vklady), zbylá část prostředků je investována do státních pokladničních poukázek a českých státních dluhopisů. Do budoucna uvažujeme držet v portfoliu část pozic ve firemních dluhopisech.

IW: Firemní dluhopisy? Není to odklon od konzervativní povahy fondu, na kterou "hrajete"?

Trh dnes ohodnocuje některé kvalitní firemní dluhopisy lépe než dluhopisy některých států v EU, které v souvislosti s evropskou dluhovou krizí už nelze považovat za ultra bezpečné, což dokládají tzv. spready. Důvod, proč chceme firemní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti do portfolia, není prioritně výnos, ale především diverzifikace.

IW: Jak vypadá vaše portfolio z hlediska regionálního rozložení?

V současné době upřednostňujeme české státní cenné papíry a depozita denominovaná v české koruně. Ale nic nám po regionální stránce nesvazuje ruce - důležité je, aby cenný papír zůstal maximálně likvidní. Vůbec likvidita je u nás společně s bezpečím investic to nejdůležitější.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

reklama
reklama