Manažer fondu měsíce: Lidské emoce zbytečně komplikují investování

| Petr Novotný

Obchodní systém kopírující trendy umožňuje našemu fondu investovat do sektorů s nadprůměrnou výkonností, říká Leo Willert, který spravuje fond fondů C-QUADRAT ARTS Best Momentum. Tento fond patří mezi ty vyvolené, které obdržely prestižní pětihvězdičkové hodnocení od ratingové agentury Morningstar.

Leo Willert

Váš fond patří k počítačově řízeným fondům. Můžete vysvětlit drobným investorům, jak fond spravujete?

Leo Willert (LW): Fond je řízen prostřednictvím kvantitativního obchodního systému kopírujícího trend, který nepřetržitě vyhledává na trhu trendy a vyhodnocuje s jejich pomocí nákupní a prodejní pokyny. Základem úspěšného uplatňování tohoto systému je speciálně vyvinutá, systematicky udržovaná a několikrát denně aktualizovaná vlastní databáze obsahující tisíce podílových fondů.

"Trendkopírující" obchodní systém vybírá pro alokaci právě ty fondy, které reprezentují aktuálně nejvýkonnější sektory, regiony, odvětví či země. Jedná se o velmi aktivní strategii. K přeskupování portfolia dochází na týdenní bázi, přičemž veškeré pozice jsou neustále sledovány, aby bylo možné rychle reagovat na jakýkoli extrémní pohyb na trhu. Veškerá investiční rozhodnutí jsou prováděna počítačem nezávisle na lidských emocích a názorech.

Z jaké nabídky fondů váš obchodní systém vybírá?

LW: Naše databáze obsahuje data k více než 10 tisícům investičních fondů z celosvětové nabídky. V této databázi je měsíčně zpracováno více než 3,5 milionu datových vět.

Poplatkové schéma "fondů ze staré školy" je složeno většinou ze vstupního poplatku a poplatku za správu, v některých případech si fondy účtují i výstupní poplatek. Jak je to u vašeho fondu?

k přeskupování portfolia dochází na týdenní bázi, aby bylo možné rychle reagovat na jakýkoli extrémní pohyb na trhu

LW: Fond C-QUADRAT ARTS Best Momentum má management fee (správcovský poplatek) ve výši 1,95 % a vstupní poplatek maximálně 5 %. Při dosažení nového historického maxima je navíc účtováno 20% performance fee (výkonnostní poplatek) z přírůstku hodnoty (high-water-mark koncept).

C-QUADRAT ARTS - vývoj hodnoty fondu

Vašemu fondu se dlouhodobě velice daří a svým investorům v eurovém vyjádření nabídl za uplynulých 5 let průměrný výnos 5,54 % ročně. Jedná se o čistý výnos? A jak se vám daří o začátku roku 2010?

LW: Ano, je to čistý výnos po odečtení management fee a performance fee. Za rok 2010 jsme zatím v plusu přes 23 % (+23,33 % ke 27. 12. 2010 – pozn. red.).

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

reklama
reklama