Manažer fondu měsíce: ČEZ a Komerční banka jsou stabilní složka portfolia, Erste je sázkou na oživení regionu střední a východní Evropy

| Michael Šolín

Nedávné výprodeje zatraktivnily ceny akcií především v Evropě. Právě taková bouřlivá období přinášejí dlouhodobým investorům nejlepší příležitosti. Nikdy se však nesmějí snažit chytat dno a sázet vše na jednu kartu, naopak musejí investice rozložit do několika dílčích nákupů, říká Patrik Hudec, portfoliomanažer Generali PPF Východoevropského akciového fondu.

Patrik Hudec

Přibližte nám svou investiční strategii.

Patrik Hudec (PH): Generali PPF Východoevropský fond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investicemi do široce diverzifikovaného a aktivně spravovaného portfolia atraktivně oceněných akcií a cenných papírů příbuzných akciím firem, které byly založeny, mají sídlo, jsou obchodovány nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v rozvíjejících se zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy včetně Turecka a regionu Společenství nezávislých států.

Pro jaký typ investorů je fond určen?

PH: Fond je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé investiční příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné, třeba z důvodu vysokých transakčních nákladů.

Jak se fondu daří od jeho založení?

PH: Fond je nově založený, má proto velice krátkou historii. Třída denominovaná v české koruně určená pro drobné investory existuje teprve od 26. 8. tohoto roku. K 16. 9. byla výkonnost +0,03 %.

Váš fond se tedy vyhnul srpnovým prudkým výprodejům na trzích s rizikovějšími aktivy. Přesto, jak by se měli podle vás investoři v takovémto prostředí chovat?

PH: Nedávné výprodeje zatraktivnily ceny akcií především v Evropě. Zatímco na vyspělých trzích se jednalo o oprávněnou reakci na zpomalující hospodářské oživení a šířící se dluhovou nákazu, v případě střední a východní Evropy šlo tradičně spíše o důsledek nárůstu rizikové averze a stahování peněz z těchto méně vyspělých, okrajovějších trhů, který místy přerůstal v paniku.

Právě taková bouřlivá období přinášejí dlouhodobému investorovi s vlastním úsudkem a chladnou hlavou ty nejlepší příležitosti. Nikdy se však nesmí snažit chytat dno a sázet vše na jednu kartu, naopak musí investice rozložit do několika dílčích nákupů.

A jak se podle Vás bude vyvíjet situace na vyspělých a rozvíjejících se trzích? Jaké faktory budu trhy nejvíce ovlivňovat?

rozhodující slovo budou mít rozvinuté země, uvolněná měnová politika západního světa bude pro ceny aktiv přínosem

PH: Hektické dění v posledním období si vyžádalo mnohem více aktivity a vzájemné koordinace ze strany jak centrálních autorit, tak vlád po celém světě. Jedním z mála pozitiv zpomalujícího oživení jsou slábnoucí inflační tlaky. V případě rozvíjejících se trhů došlo k přerušení cyklu utahování měnové politiky, v některých případech dokonce ke snížení úrokových sazeb. Dalším vítaným efektem, který rovněž podpoří ekonomiky rozvíjejících se zemí, je depreciace měn.

Přestože tempo globálního růstu zpomaluje, region EEMEA (Eastern Europe Middle East Africa) si meziročně vede stále dobře. V porovnání s lety 2008 a 2009 se zemím, které finanční krize nejvíce zasáhla, daří úspěšně zvyšovat příspěvek čistých exportů.

Rozhodující slovo však budou mít rozvinuté země v čele s USA a EU. Kroky, které tyto země podniknou na podporu hospodářství a řešení dluhových problémů, určí další vývoj rizikových aktiv. Uvolněná měnová politika západního světa, ať již ta klasická, nebo kvantitativní, však bude pro ceny aktiv přínosem.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

reklama
reklama