Manažer fondu měsíce: Nabízíme dividendu ve fondovém hávu

| Petr Novotný

Finanční trhy mohou v následujících měsících projít korekcí, která bude z pohledu korporátních dluhopisů pravděpodobně nákupní příležitostí, říká Daniel Kukačka, portfoliomanažer Generali PPF Dividendového fondu korporátních dluhopisů, který jako první v České republice nabízí podílníkům podle výsledku hospodaření zajímavou dividendu.

Daniel Kukačka

Není slovo dividendový trochu zavádějící, když "dividenda" u dluhopisů, které držíte, "neexistuje"? Dluhopisy přece nabízejí kupón. Je to marketingový tah?

Daniel Kukačka (DK): Dividenda se nevyplácí z podkladových dluhopisů, které jsou součástí portfolia fondu, ale z podílových listů fondu držených podílníkem. Dividendové třídy fondů takzvaných umbrella struktur fondů (nejčastěji se sídlem v Lucembursku či Irsku) jsou již v současnosti standardem.

V jaké formě bude dividenda vyplácena? Je to podobné, jako když vyplácí dividendu ČEZ?

DK: Ano, logika je stejná. Stejně jako ČEZ vyplácí akcionářům dividendy v peněžní podobě na základě výsledků hospodaření za daný fiskální rok, tak i fond bude vyplácet dividendy výhradně v závislosti na dosažených finančních výsledcích za finanční rok.

Kdo je podle vás ideální investor do vašeho fondu?

DK: Fond je vhodný pro středně konzervativní investory, kteří hledají vyšší výnos, než nabízejí státní dluhopisy a počítají s vyšším rizikem a investičním horizontem nejméně pěti let. Cílem fondu je taková konstrukce portfolia, aby ve střednědobém horizontu poskytovalo výrazně vyšší výnos v porovnání s průměrem dluhopisových fondů. K tomuto cíli fond využívá následující investiční techniky:

1. aktivní řízení durace (podle výhledu ekonomik, úrokových sazeb a kapitálových trhů),

2. změny v regionální alokaci při zachování široké diverzifikace,

3. změna v preferenci emitentů různých ratingů podle finanční situace firem.

reklama
reklama