Fondy zaměřené na dividendové akcie najdeme i na českém trhu

| Marek Janšta

Je strategie sázet na dividendové tituly v portfoliu dlouhodobě úspěšná? A zaměřují se na ni i podílové fondy? Podívejme se, co nabízí český trh. Výběr toho nejlepšího, srovnání výkonnosti.

Na začátek je nutno od sebe oddělit fondy, které jsou dividendové (vyplácejí dividendu ze svých výnosů) a fondy, které se zaměřují na akciové tituly přinášející dividendu. Prvně jmenované nejsou z důvodu daňového příliš vhodné pro drobné investory, budeme-li počítat s časovým horizontem delším jak šest měsíců. Zaměřme se ale na ty druhé.

Existují vůbec fondy, které si daly do vínku jako základní strategii vyhledávat a kupovat tituly s nadprůměrným dividendovým výnosem?

Odpověď zní ano, i když je to poměrně nová fondová disciplína. V České republice existuje v současné době zhruba dvacítka fondů s tímto zaměřením. Podívejme se na nejzajímavější z nich.

ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)

Je jediným akciovým fondem na našem trhu, který se zaměřuje na investování do titulů s nadrůměrným dividendovým výnosem a přitom zajišťuje investici do české koruny. Korunový investor tedy nenese měnové riziko. Srovnávacím indexem je MSCI World, který v posledních dvou letech (fondy byl založen v srpnu 2007) fondu nepatrně utíkal. Fond, jehož základem jsou akcie typu Coca Cola, Kraft Foods, Eni Spa a Vivendi, je vhodný i pro pravidelné investice v řádu stokorun či tisícikorun.

Více k fondu zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5546/ING--L--Invest-Global-High-Dividend--CZK-

Širší nabídku budeme mít, akceptujeme-li i fondy denominované do eura. Těch najdeme celou řadu, v tabulce uvádíme srovnání těch nejvýznamnějších zaměřených na evropské dividendové akcie.

Dividondové fondy
  • 1
  • 2
reklama
reklama