Peníze na nemovitosti z burzy? Nový zákon to umožní

| Veronika Jůvová

Fondy kvalifikovaných investorů jako platforma pro investice do nemovitostí vznikají jako houby po dešti. Do současnosti vzniklo přes 70 fondů a objem obhospodařovaného majetku je podle AKAT ČR téměř 11 miliard korun. Velká část z nich jde právě do nemovitostí.

Nemovitostní fondy - ilustrační foto

Přestože sama struktura fondů žádné dodatečné peníze do realitního sektoru nepřinese (jedná se jen o slupku, do které je lze zabalit), nesou s sebou fondy kvalifikovaných investorů spoustu zajímavých vlastností, které investice dokážou trochu osladit. V současné době se navíc v této problematice rýsuje zásadní novinka, která by mohla fungování fondů kvalifikovaných investorů ještě zefektivnit a investorům přinést několik zásadních výhod.

Oblast právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů totiž nejpozději příští rok v červenci čekají největší změny od velké novely zákona o kolektivním investování, která v roce 2006 umožnila faktickou existenci speciálních fondů, a především zajistila jejich efektivní fungování. Připravovaná novela bezprostředně souvisí s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady, známou pod anglickou zkratkou UCITS IV.

V současné době byly k této novele vypořádány připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a je tedy připravena na předložení vládě. Její schválení PČR je nanejvýš pravděpodobné, protože se jedná de facto o transpozici výše uvedené evropské směrnice, kterou ČR musí přijmout do 30. 6. 2011.

Hlavní změny, které mohou mít dopad na fungování fondů kvalifikovaných investorů zaměřených především na nemovitostní investice, lze shrnout do následujících bodů:

1. Zrušení zákazu veřejného nabízení a propagace cenných papírů vydaných fondem kvalifikovaných investorů

Novela ruší zákaz veřejného nabízení a propagování cenných papírů vydaných fondem kvalifikovaných investorů. I když bylo toto ustanovení v podstatě nadbytečné, protože tyto fondy jsou určeny pro úzkou v zákoně specifikovanou skupinu "kvalifikovaných investorů", může tato změna zlepšit jejich přístup ke kapitálu.

2. Přijetí akcií investičního fondu kvalifikovaných investorů k obchodování na veřejném trhu

Investiční fondy (tj. fondy s právní subjektivitou, akciové společnosti) mohou nově uvést své akcie sekundárně na regulovaný veřejný trh, což nově umožní existenci speciálních struktur nemovitostních právnických osob, tzv. REITs (real estate investment trusts), nebo možnost sekuritizace portfolií pohledávek.

Fond kvalifikovaných investorů bude i nadále zakládán jako "private placement" (je založen 2 až 100 investory), ale následně bude mít možnost uvést své akcie k veřejnému obchodování na regulovaném trhu.

  • 1
  • 2
reklama
reklama