Chráněné fondy: Sice malé riziko, ale velké výnosy nečekejte!

| Daniel Kuchta

Podílové fondy s ochranou kapitálu jsou takovým hybridem mezi otevřenými podílovými fondy a zajištěnými fondy. Od prvních si berou dobrou likviditu, od druhých omezení rizika ztrát. Snaha o zamezení ztrátám se bohužel nepříznivě podepisuje na jejich výnosech.

Investování - ilustrační foto

Chráněné fondy jsou skutečně dobrý nápad. Investory lákají na pozitiva, které si berou z klasických podílových fondů i zajištěných fondů. Již podle názvu je jasné, že od zajištěných fondů si berou ochranu investovaného kapitálu, i když nejde o ochranu stoprocentní. Investor tedy nemá garantováno, že při prodeji podílových listů dostane všechny investované prostředky zpět.

Různé fondy řeší tuto ochranu různým způsobem. Někdy je ochrana vázaná na určitý časový horizont, někdy se posouvá nahoru pokaždé, kdy fond překoná maximum, a někdy zase může také klesnout.

Tato omezená garance platí po celou dobu, kdy investor drží peníze ve fondu, a ne pouze v případě, že investor drží investici až do splatnosti. I v zajištěném fondu totiž může investor skončit ve ztrátě, pokud vystoupí z fondu před dobou splatnosti, ve většině případů ještě zaplatí výstupní poplatek.

Likvidita a flexibilita

Zde se dostáváme k výhodě, kterou si berou chráněné fondy od běžných otevřených podílových fondů, a tím je likvidita. Investor u chráněných fondů není limitován dobou splatnosti, a může tak vstoupit nebo vystoupit z fondu prakticky kdykoli.

Jednou z výhod, kterou mají chráněné fondy oproti zajištěným fondům, by měla být také vyšší flexibilita spojená s aktivní správou. Klasický zajištěný fond má určitou předem danou konstrukci, kterou by neměl v průběhu splatnosti měnit. Chráněný fond má větší možnost reagovat na situaci na trzích a přizpůsobit jí složení svého portfolia. Nižší míra ochrany by tak měla být vykoupena lepší participací na výkonnosti akciových trhů. Dobrý manažer je pak schopný najít ten správný poměr mezi ochranou a výnosy.

Ze silné stránky se však dnes stává spíše slabina. Nejistota na trzích ve spojení s nutností udržet potenciální ztráty na uzdě však v konečném výsledku vede portfoliomanažery k tomu, že portfolia fondů jsou možná až příliš konzervativní. Výnosy, které by tak mohly investoři realizovat při růstu na akciových trzích, jsou tak spíše marketingovým tahem než skutečností.

  • 1
  • 2
reklama
reklama