Nemovitostní fondy v ČR: Když tři dělají totéž, není to totéž

| Martin Viktora

Nemovitostní fondy jsou České republice pouze tři. Liší se výrazně svou výkonností a především volatilitou (kolísavostí) a doprovodnými službami. Kupodivu v případě nemovitostních fondů neplatí poučka"„vyšší riziko – vyšší výnos". Fond s nejnižší volatilitou dosahuje paradoxně nejzajímavějšího zhodnocení. Rozhodně však tyto fondy zatím nepatří mezi investiční hity oblíbené masami investorů… Podíl nemovitostních fondů v ČR je výrazně nižší než v zahraničí.

Vznik nemovitostních fondů v České republice dlouho brzdilo legislativní vakuum. Zákon povolil vznik nemovitostních fondů relativně nedávno a první nemovitostní fond mohl vzniknout teprve v roce 2007. Pionýrem nemovitostních fondů byla investiční společnost REICO, patřící do skupiny České spořitelny. 9. 2. 2007 vznikl ČS REICO nemovitostní fond, 31. 1. 2008 Conseq Realitní a konečně nejmladší Bridge nemovitostní vznikl 27. 4. 2009.

Nemovitostní fondy tak "prošvihly" podstatnou část boomu trhu nemovitostí a byly krátce po svém založení nuceny čelit bezprecedentní krizi na nemovitostním trhu. V současné době tvoří u nás nemovitostní fondy pouhých 0,5% ze všech finančních prostředků vložených do podílových listů.

V sousedním Německu, kde mají nemovitostní fondy podstatně delší historii, je tento podíl 13,1 %. A co víc, nemovitostní fondy jsou v Německu dokonce populárnější než u nás tolik oblíbené zajištěné fondy ("Wertgesicherte Fonds") i než u nás tolik oblíbené fondy peněžního trhu. Teprve kdybychom sečetli objem majetku v německých zajištěných a peněžních fondech, dostaneme se na objem prostředků, které jsou v této zemi uloženy v nemovitostních fondech.

Ovšem německé nemovitostní fondy nejsou pro 99 % českých investorů z pochopitelných důvodů nijak zajímavé. Proč však nejsou pro naše investory zajímavé ani české fondy?

Vývoj cen podílových listů nemovitostních fondů by měl podle investičních pouček vykazovat poměrně nízkou volatilitu. Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosu. Proto se investice do nemovitostních fondů doporučují zejména konzervativním investorům.

Bohužel, krize zasáhla sektor českých nemovitostních fondů s plnou razancí. Poklesu hodnoty se dokázal vyhnout jediný: nemovitostní fond BRIDGE. Nejvíce své podílníky negativně překvapil REICO ČS nemovitostní fond, který ze dne na den přecenil hodnotu podílového listu hned o 14,5 %, Conseq realitní fond zaznamenal pokles o 5 %. Konzervativní investory podobná čísla určitě nepotěšila.

Cena podílových listů je daná cenou nemovitostí a výnosem, které nemovitosti tvoří (nájemné). K poklesu ceny podílových listů může dojít tehdy, když dojde k přecenění nakoupené nemovitosti směrem dolů. A k tomu u fondu REICO došlo. Bohužel skokově. Stejným způsobem ale může cena podílových listů skokem i vzrůst.

reklama
reklama