Češi jdou proti proudu. I přes letní zaváhání stále věří podílovým fondům

| redakce

Během prázdnin odteklo z českých podílových fondů odhadem přes 500 milionů korun. Přesto si však tuzemští správci podílových fondů nestěžují a říkají, že domácí investoři, na rozdíl od světových, v průběhu léta svá portfolia spíše optimalizovali, když překlápěli krátkodobé investice do delších.

"Ano, typickou transakcí byly převody peněz z fondu peněžního trhu do dluhopisového a smíšeného konzervativního fondu. Akciové fondy byly v létě čistým příjemcem kapitálu," řekl Pavel Hoffman, místopředseda představenstva IKS Komerční banky. Za okrajový důvod odtoku peněz z českých podílových fondů jsou některými správci zmiňovány bleskové záplavy na severu Čech letos v létě.

Velké odlivy peněz zaznamenávají akciové fondy. Celosvětově z nich investoři během letošního roku vybrali více než 33 miliard dolarů. Jenže podle burzovních statistik se není investorům co divit. Ty totiž ukazují, že výkonnost většiny vyspělých akciových trhů za posledních deset let spíše stagnuje.

"Rozvíjející se trhy včetně východní Evropy mají sice výbornou dlouhodobou výkonnost, ale od roku 2008 také zaznamenaly velké poklesy," řekl Tomáš Pavlík z UniCredit Bank.

Generální ředitel Investiční společnosti ČSOB Jan Barta však investory nabádá, aby se při rozhodování o poptávce po akciích a akciových investicích tolik nedívali jen na masivní odlivy v USA. "Rozhodně stávající trend není konec světa a konec trhů," řekl Barta.

Společná anketa deníku E15 a serveru Investičníweb.cz navíc ukazuje, že je většina manažerů českých podílových fondů ohledně přílivu investic do fondů do konce roku optimistická. "Vzhledem k pozitivním saldům na prodejích podílových fondů předpokládáme i v druhém pololetí vzrůstající trend," řekl specialista na obchod a prodej na finančních trzích České spořitelny Jaroslav Kropáček.

Anketa: Jan Maňák

Jan Maňák, ředitel rozvoje obchodu, BNP Paribas Investment Partners

Čeští investoři v posledních letech změnili své investiční chování a v souladu s investičními poučkami neinvestují do agresivních produktů ve velkých částkách, ale spíše rozkládají investici v čase. Proto také u našich akciových fondů nečelíme významnějším odlivům prostředků českých investorů.

Klienti v poslední době vyhledávají pro jednorázové investice produkty s nižší mírou rizika, popřípadě fondy s asymetrickým chováním, jako jsou otevřené fondy s formální garancí, fondy s řízením volatility, nebo fondy investující do konvertibilních dluhopisů, které se chovají asymetricky jako třída aktiv.

V případě akciových fondů máme relativně vysoké zastoupení rozvíjejících se trhů, a to globálních, popřípadě zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) i regionu střední a východní Evropy, které vykazují i v pětiletém horizontu pozitivní výkonnost.

reklama
reklama