Je v podílových fondech o co stát?

| Petr Rozkošný

Pod pojmem finanční produkt si dle nedávno zveřejněného průzkumu agentury STEM Češi zpravidla vybaví běžné bankovní účty, penzijní připojištění, stavební spoření a životní pojištění. Pouze 61 % obyvatel dle průzkumu někdy slyšelo o podílových fondech, investice do nich pak uskutečnila 3 % populace. Čím si vysvětlit okrajové postavení podílových fondů v očích české populace?

Nejvýkonnější podílové fondy v roce 2010

Důvodů je hned několik:

  • Špatné zkušenosti těch méně šťastných z nás z dob kupónové privatizace, kdy jistota desetinásobku nebyla zase tak dosažitelným výsledkem.

  • Strach ze ztráty investovaných finančních prostředků.

  • Negativní obraz investování v médiích, která nás dnes a denně informují o stále se zhoršující situaci v globálním ekonomickém světě, o blížícím se finančním krachu té či oné banky či investiční společnosti, nebo dokonce samotného státu.

  • Absence důvěry v nadprůměrné zisky podílových fondů.

  • Často špatná informovanost a nízka úroveň znalostí ze strany finančních poradců či samotných bankéřů, kteří mají většinou po ruce pro klienta finančně zajímavější a snáze prodejný produkt.

Co to vlastně je podílový fond?

Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů, a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou.

Peněžní prostředky shromažďuje do podílového fondu investiční společnost vydáváním podílových listů a obhospodařuje je svým jménem a na účet podílníků fondu. Z právních úkonů učiněných v souvislosti s obhospodařováním majetku podílového fondu je oprávněna a zavázána investiční společnost, závazky hradí z majetku v podílovém fondu. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku v podílovém fondu ani zrušení fondu.

Laicky řečeno, jsou to všechny finanční prostředky nashromážděné od drobných investorů, které jsou investovány dle předem stanovených kritérií. Okamžikem vložení finančních prostředků do fondu a jejich zainvestování portfoliomanažerem se stáváte majiteli určitého množství podílových listů, které můžete v drtivé většině případů téměř okamžitě opět přeměnit v hotovost. Hodnota podílového listu se v čase mění v závislosti na růstu či poklesu portfoliomanažerem nakoupeného majetku.

reklama
reklama