Takhle se v ČR kolektivně investovalo ve třetím kvartálu 2012

| redakce

Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace pro kapitálový trh (AKAT) do investičních nástrojů dosahoval k 30. září 2012 849,291 miliardy korun. Drobní investoři a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 225,5 miliardy Kč. Během třetího čtvrtletí 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 3,67 miliardy Kč (+1,66 %).

Asset Management

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. září 2012 výše 849,291 miliardy korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2012 o 21,52 miliardy Kč. Jde o konsolidovaná data za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT k 30. září 2012

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech během třetího čtvrtletí 2012 vzrostl o 3,67 miliardy Kč (+1,66 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,08 miliardy korun (-0,94 %), domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,75 miliardy korun (+4,43 %). Nárůst majetku během třetího čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, aktiva fondů fondů, smíšené fondy, akciové fondy, mírný nárůst zaznamenaly také nemovitostní fondy. Naopak zajištěné fondy a fondy peněžního trhu vykázaly pokles majetku.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna
  • 1
  • 2
reklama
reklama