Vybíráte peněžní fond? Srovnání těch českých vám pomůže vyřešit dilema

| Petr Fiala

Události uplynulých několika týdnů ukazují, že je čas redukovat pozice v akciových fondech a stát se více defenzivním. Jednou z možností jsou fondy peněžního trhu, ze své podstaty velice konzervativní, tedy bezpečné. Srovnal jsem výkonnost peněžních fondů od správců působících na českém trhu.

Cílem peněžních fondů je investovat peníze do krátkodobých, velice bezpečných dluhopisů se splatností kratší než jeden rok. Peníze mohou ukládat také na termínované účty bank. Charakteristický pro tyto fondy je nízký výnos a relativně malá rozkolísanost. Peníze ve fondech nejsou pojištěny, na rozdíl od vkladu v bankách. Tato nevýhoda by měla být vyvážena vyšším výnosem, než je investor schopen docílit při úložce peněz na termínované účty u bank.

Je tomu ale skutečně tak? Je výnos u peněžních fondů vyšší než výnos z termínovaných vkladů?

Investice do podílového fondu má i dvě výhody oproti termínovanému vkladu - jednak je po půl roce výnos osvobozen od zdanění, a jednak je výhodou fakt, že peníze můžete kdykoli vybrat. Nevýhodou jsou poplatky fondu, ale tyto poplatky jsem ve svém srovnání zohlednil. Bral jsem v úvahu pouze fondy denominované v české koruně, abych se vyhnul kurzovému riziku.

Hodnotil jsem výkonnost fondů v pěti obdobích:

  • 6. 3. 2009 až 17. 5. 2012: celé období, během kterého rostly ceny po velkých propadech z roku 2008;

  • 26. 4. 2010 až 17. 5. 2012: období od prvního významného cenového vrcholu u akcií po dlouhém růstu roku 2009 a jara 2010;

  • 2. 5. 2008 až 6. 3. 2009: období největších poklesů akciových trhů;

  • 26. 4. 2010 až 2. 7. 2010: období první výrazné střednědobé korekce akciových trhů;

  • 2. 5. 2011 až 4. 10. 2011: období druhé výrazné korekce akciových trhů.

Sledoval jsem tedy výkonnost fondů nejen během růstového období, ale i během korekcí. Předpokládám totiž, že když je investor tak konzervativní, že investuje do peněžního fondu, chce, aby jeho investice nešly do záporu ani v době, kdy jsou akciové trhy v problémech. Výkonnost fondů byla hodnocena v procentech od počátečního data.

reklama
reklama