Jak vybrat nejlepší český komoditní fond?

| Jan Traxler

Je mnoho způsobů, jak se dá využít současných nízkých cen a spekulovat na dlouhodobý růst cen komodit tažený zvýšenou inflací. Nejjednodušší cestou – a mnohdy také nejefektivnější – jsou komoditní fondy. Jaká je jejich nabídka v Česku?

Komodity

10 fondů na výběr

Investiční fondy mohou mít různé zaměření, nejčastěji investují majetek podílníků do akcií nebo dluhopisů. Velmi oblíbené jsou také relativně konzervativní nemovitostní fondy. A existují samozřejmě i fondy, které investují do komodit. I když správnější by bylo říci, že spekulují s komoditami, protože komodity nenesou žádný úrok, nájemné ani dividendu, jedná se čistě o spekulaci na růst ceny.

V České republice je na výběr 10 komoditních fondů, z nichž některé ještě nabízejí více variant měnového zjištění. Mnohé fondy jsou si podobné jako vejce vejci, jiné se od ostatních dost zásadně liší.

ČSOB, ING, BNP Paribas a Credit Suisse – indexové fondy

První skupinku prakticky totožných fondů tvoří komoditní fondy spravované společnostmi ČSOB, ING, BNP Paribas a Credit Suisse. Tyto čtyři fondy můžeme označit za indexové. Správa fondu je ryze pasivní, portfolio fondu kopíruje složení komoditního indexu. V případě ČSOB, BNP Paribas a Credit Suisse se dokonce jedná o stejný index Dow Jones UBS Commodity.

ING si kalkuluje vlastní komoditní index UBS ING Commodity Enhanced. Slovo "enhanced" označuje, že index není kalkulován z kontraktů s nejbližší splatností, jak tomu bývá nejčastěji, ale do výpočtu hodnoty indexu se zahrnují kontrakty s různou dobou do splatnosti. To v praxi znamená index, který má lehce nižší volatilitu s dlouhodobě velmi podobnými výsledky. Fond ING má tudíž o něco menší krátkodobé výkyvy než fondy ČSOB, BNP Paribas a Credit Suisse, jejich dlouhodobé výsledky by však měly být prakticky totožné.

Nicméně tyto čtyři fondy je možné nakoupit v různých měnových variantách, ve všech případech s měnovým zajištěním. Podle toho se pak samozřejmě výsledky po přepočtu do korun mohou výrazně lišit, v závislosti na vývoji měnových kurzů. Například za poslední rok výrazně posílil dolar, dolarové varianty fondů se tedy mohou po přepočtu do korun chlubit lepšími výsledky.

Fondy ČSOB a ING jsou k mání pouze v korunové variantě se zajištěním měnového rizika proti poklesu kurzu dolaru. BNP Paribas spravuje komoditní fond už řadu let v klasické dolarové variantě. V loňském roce nabídla pro české investory také variantu fondu se zajištěním do koruny, podobně jako ČSOB nebo ING. To je z dlouhodobého pohledu důležitá ochrana proti případnému posilování koruny (oslabování dolaru). Krátkodobě se však ukázalo výhodnější investovat v dolarové variantě fondu.

Měnové riziko: Pro Čechy nedílná součást investování do ETF Měnové riziko: Pro Čechy nedílná součást investování do ETF S každou investicí jsou spojena rizika. Jedním z nich je to měnové. Burzovně obchodované fondy ...

reklama
reklama