Přinese nový zákon o kolektivním investování více regulace?

| Daniel Kuchta

Ministerstvo financí nedávno přišlo s návrhem zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl nahradit zákon o kolektivním investování. Zákon se staronovým názvem by měl přinést několik zajímavých novinek, a i když v něm lze do budoucna očekávat ještě nemálo změn, již dnes vyvolává rozporuplné reakce.

Zajištěný fond - ilustrační foto

Ministerstvo financí se opět vrací k názvu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který definoval oblast kolektivního investování od roku 1992 a po několika novelách až do roku 2004, kdy byl přijat zákon o kolektivním investování. Ten pak opět prošel více než desítkou novel, které však byly podle MF stále pouze dílčího charakteru a bylo těžké jej přizpůsobovat změnám na trhu.

Nový zákon by tedy měl ctít ducha předcházejících dvou úprav, a zároveň by měl implementovat směrnice EU (AIFMD, UCITS IV, zohledňovat by měl také dosud nepřijatou UCITS V) a "poučit se" z právních uprav v zemích, kde má podnikání ve sféře investičních fondů největší tradici a je nejpropracovanější. Příkladem pro nový zákon v ČR je tak kromě základních směrnic EU zejména právní úprava Lucemburska, v menší míře Malty, Velké Británie a Irska.

Rozlišení obhospodařovatele a administrátora fondu

První změnou oproti stávající úpravě bude rozlišování mezi obhospodařováním a administrací podílových fondů. Obhospodařovatel bude mít na starosti portfoliomanagement a řízení rizik, administrátor pak právní, účetní a daňové služby, oceňování, marketing, plnění informačních povinností a podobně.

Jde o to, aby společnost, která obhospodařuje fond, mohla odpovědnost za některé administrativní úkony převést na administrátora. Zákon počítá se vznikem administrátorů bez oprávnění k obhospodařování, ale umožní vykonávat tuto činnost také investičním společnostem, které budou mít povolení k obhospodařování i administraci. Administrátorem ale bude moci být pouze společnost českého práva (s výjimkou standardních fondů ze zahraničí). To by mělo být zárukou toho, aby nebyly činnosti prováděné administrátorem na základě outsourcingu vykonávané zahraničními společnostmi.

Podle autora návrhu by to mělo podpořit domácí trh, protože i zahraniční správcovské společnosti by mohly svěřovat administrativní činnosti českým společnostem. Došlo by také ke zvýšené transparentnosti, protože tyto činnosti by vykonávaly specializované společnosti splňující náročná kritéria domácího regulátora.

Nejlepší české akciové fondy: Kde zaostanete za světem nejméně, a kde házíte peníze do koše Nejlepší české akciové fondy: Kde zaostanete za světem nejméně, a kde házíte peníze do koše Špatná výkonnost pražské burzy v posledních letech mě vedla k tomu, abych srovnal české akciové ...

  • 1
  • 2
reklama
reklama