Které české akciové fondy mají smysl? Vybírejte podle manažera!

| Petr Fiala

Loni v červnu jsem zveřejnil seznam nejlepších českých podílových fondů investujících do akcií. Zajímalo mě, zda se od té doby něco změnilo, zda silné podílové fondy zůstaly silnými a slabé slabými.

V textu jsem předložil výsledky zkoumání výkonnosti podílových fondů těch investičních společností, které jsou sdruženy v asociaci AKAT ČR. To byl také zdroj informací o hodnotách podílových listů. Hodnotil jsem jen ty fondy, jejichž historie byla dohledatelná alespoň po konec roku 2007, tedy do období před velkými propady kapitálových trhů. Pro připomenutí zde publikuji tehdejší seznam hodnocených fondů, fondy jsou seřazeny od nejlepšího po nejhorší v závislosti na jejich výkonnosti ve vybraných obdobích.

Jako nejlepší jsem podle výkonnosti v celé řadě dílčích období vyhodnotil fondy TOP Stocks od společnosti ISČS. Fondy ze skupiny Erste a České spořitelny obsadily pět ze sedmi prvních míst a mým závěrem bylo, že tato skupina má zřejmě nejlepší portfoliomanažery. Fond TOP STOCKS se umísťuje na špičce různých hodnocení pravidelně, není to tedy velké překvapení.

Srovnání českých akciových fondů z léta 2012

Jaké jsou nové výsledky od cenového dna 4. října 2011, tedy ode dne, kdy jsem ukončil testování v předchozím svém zkoumání?

Změnilo se jen málo. Mezi nejlepší fondy se dostaly jen dva fondy od ČSOB, jinak nejlepší minulé fondy zůstaly nejlepšími. Od předchozí tabulky se tato liší posledními třemi sloupci. Ty obsahují informace o výkonnosti v období října 2007 až ledna 2013 (třetí sloupec odzadu), za právě uplynulý rok (druhý sloupec odzadu) a od cenového dna na podzim 2011 do současnosti (poslední sloupec).

Z uvedených 27 akciových fondů denominovaných v CZK jen dva dokázaly skončit v plusu od října 2007. Investor by tedy udělal daleko lépe, kdyby se držel pasivního investování do indexu S&P 500. Potěšující ale je, že zde existuje skupina portfoliomanažerů, kteří dokáží konzistentně překonávat uvedený index.

Srovnání českých akciových fondů z ledna 2013
  • 1
  • 2
reklama
reklama