7 mýtů o alternativních energiích

| Vladimír Hobza

Celý svět hledá alternativu k ropě. Zdroje energie jako biopaliva, solární energie a jaderná energie se jeví jako zázračný lék. Ale tato úvaha se nemusí potvrdit.

Komíny

1. mýtus: Musíme udělat vše pro podporu alternativních energií

Je zřejmé, že fosilní paliva ohrožují klima a že současný stav není dlouhodobě udržitelný. Existuje shoda mezi vědci, že svět musí omezit emise skleníkových plynů o 25 % do roku 2020 a o více než 80 % do roku 2050.

Svět by měl tedy udělat mnoho pro podporu alternativních energií. To ovšem neznamená, že musíme udělat vše. Existují politické, finanční i technologické nároky, které nás nutí učinit razantní rozhodnutí. Auta na vodík, termojaderná fúze a ostatní spekulativní technologie mohou znít lákavě, ale jejich podpora by mohla odlákat finance od inovací, které jsou již nyní dosažitelné a nákladově výhodné.

Je sice pěkné, že někdo dokáže využít tuk z liposukce na pohon automobilu, ale mělo by i to být dotováno?

reklama
reklama