Tipy na alternativní investice pro letošní květen

| redakce

{% box half_size for photos.photo with pk 2345 %}{% endbox %} Analytický tým Fio nedávno odpovídal na otázky ohledně vývoje akcií na pražské burze. Jaké jsou však alternativy pro ty, kteří akciím v současnosti tolik nevěří?

Které komodity jsou z vašeho pohledu perspektivní z pohledu dalšího růstu?

ZEMĚDĚLSKÉ KOMODITY

Ceny zemědělských komodit, jako jsou kukuřice, pšenice, sója či oves, se stále nacházejí na velmi nízkých úrovních a zaostávají výrazně za zbytkem komoditního trhu. Poptávka po zemědělských produktech je do značné míry stabilní a pěstitelské plochy jsou omezené. Díky nízké ceně zemědělských plodin došlo k poklesu pěstitelských ploch a je pravděpodobné, že dojde k poklesu jejich nabídky. Pokles nabídky společně se stabilní spotřebou povedou k výraznému růstu cen zemědělských komodit.

ZEMNÍ PLYN

Vývoj cen zemního plynu a ropy (dvou významných substitutů) se vždy vyznačoval vysokou závislostí. V posledních měsících prodělaly obě komodity zcela odlišný vývoj – zatímco ceny ropy se šplhají ke 100 dolarům za barel, ceny zemního plynu zaznamenaly výrazný pokles. K poklesu cen plynu přispěly také alternativní zdroje těžby z břidlicových hornin, díky kterým se výrazně zvýšila nabídka zemního plynu. Těžba plynu z břidlicových hornin je však technologicky poměrně náročná a v mnoha nalezištích se při takto nízké ceně plynu nevyplatí. Očekáváme proto, že ceny zemního plynu budou svým vývojem dohánět ceny ropy. (Josef Novotný, analytik)

U kterých komodit lze naopak očekávat pokles?

MĚĎ

Cena tohoto nejpoužívanějšího průmyslového kovu na světě byla v posledních měsících vyhnána do enormních výšin. Za růstem cen mědi stálo jak ekonomické oživení a zvyšující se poptávka po mědi, tak omezení ze strany nabídky, a to díky zemětřesení v Chile. V Chile se nacházejí největší zásoby na světě a kvůli zemětřesení byla pozastavena či omezena těžba v mnoha měděných dolech. Očekáváme, že v následujících měsících bude spolu s obnovou těžby v měděných dolech docházet ke korekci cen mědi. Současné ekonomické oživení stále nedosahuje rekordních úrovní z roku 2008 a reálná poptávka po mědi stále není dostatečná, aby udržela měď na současných cenách. (Josef Novotný, analytik)

  • 1
  • 2
reklama
reklama