Posílení yuanu – ještě chvíli strpení

| Jan Kaška

Ačkoliv celý západní svět volá stále hlasitěji po revalvaci čínského yuanu, Peking zůstává klidný. Trichet i Obama dostali v rámci rozhovorů velmi podobnou odpověď: „Necháme yuan posílit, až to uznáme za vhodné.“

V následujícím článku bych rád uvedl několik důvodů, proč předpokládáme, že posilování začne nejdříve v příštím roce, ... tedy přesněji řečeno v příštím čínském novém roce (tentokrát připadá na únor).

I přes současnou depreciaci je Yuan silnější vůči hlavním obchodním partnerům, než byl na začátku roku 2008

Z níže uvedeného grafu je patrné, že po jednorázové devalvaci v roce 1993 čínský yuan vůči svým obchodním partnerům reálně dlouhodobě posiluje, a to i přes skutečnost, že v letech 1995-2004 byl nominální kurz zafixován.

Čína, reálný efektivní kurz
Reálný efektivní kurz - export

Nominální apreciace trvala 3 roky (05-08) a kurz posílil o 21%. Ačkoliv byl kurz v roce 2008 opět zafixován, z důvodu posilování USD čínský yuan efektivně posiloval a to až do března 2009. Je třeba rozlišovat nominální a efektivní změnu kurzu. Efektivní kurz se může měnit i bez změny nominálního kurzu.

Efektivní oslabení yuanu přichází s obratem na dolaru, tj. březen 2009, a od této doby yuan efektivně oslabil vůči partnerům o 12%. Z grafu je rovněž patrné, že yuan zůstává efektivně stále silnější, než byl na počátku roku 2008.

Od poloviny 90. let rovněž vidíme poměrně silnou korelaci mezi reálným efektivním kurzem a zpožděně i vývojem exportů. Pokud je historie dobrým vodítkem, lze očekávat v příštím roce alespoň částečné zlepšení vývoje exportů a s tím i ochotu čínských autorit nechat kurz nominálně posílit.

Politický imperativ Pekingu je chránit domácí pracovní místa, nikoliv přispívat k nápravě světových nerovnováh). Dokud se exportní odvětví nestabilizuje, nelze očekávat povolení nominální apreciace.

  • 1
  • 2
reklama
reklama