Ropa: Pravidla pro nejisté časy

| Ole S. Hansen

Trhy rostou, cena ropy míří vzhůru. Může se zdát, že oživení je definitivně tady. Fundamentální data zatím hovoří jinak.

Je celkem zajímavé pozorovat, že i přes růst akciových trhů, které šplhají na nové maxima, a růst cen komodit, si stále uvědomujeme, že doba je nejistá. I když se objevují známky globálního ekonomického oživení, je na místě si připomenout, že dostupnost úvěrů je stále omezená a spotřebitelé i investoři trpí v tomto směru určitým nedostatkem. Většina hledá jistou formu útěchy ve vládních stimulech, ale musíme si uvědomit, že známky oživení musí vycházet z reálné poptávky, kterou obstarají pouze firmy a spotřebitelé.

Poptávka a nabídka

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) upozornila na skutečnost, že to, co se nezainvestuje do těžby a zpracování ropy nyní, zaplatíme v budoucnu na efektivitě tak jako tak. Firmy a domácnosti přispívají k nižší spotřebě ropy a mnozí možná nižší spotřebu fosilních paliv uvítají, ale odložené investice do této oblasti nás stejně dostihnou.

IEA jmenovala konkrétně Asociaci států jihovýchodní Asie. Zde vidí prostor pro růst poptávky o 75% během příštích 20 let. Právě poptávka se může stát zdravým motorem růstu, který se v těchto částech světa zdá stabilnější.

Nesmíme zapomenout ani na stranu nabídky. V tuto chvíli jsou zásoby ropy a plynu v USA na vysokých hodnotách, dokonce překračují obvyklá maxima. Ti, kdo více sledují údaje o zásobách, ví, že cena ropy a výše zásob spolu moc nesouvisí, korelace mezi nimi je poměrně nízká. Přesto si však myslíme, že v delším časovém horizontu se zásoby a cena ropy ovlivňují.

  • 1
  • 2
reklama
reklama