Opce – ještě lepší investice do zlata

| Jaroslav Brzoň

Investoři i analytici předních investičních bank se předhánějí v předpovědích, kam až se cena zlata může vyšplhat. Investice do zlata má v dnešní době opodstatnění. Protože se však nabízí řada způsobů, jak tento drahý kov investičně uchopit, nebylo by správné sáhnout hned po první investiční příležitosti, která se naskytne. Důkladným výběrem správné investiční varianty lze dosáhnout podstatně lepších výsledků se znatelně nižším rizikem.

Opční burza v Chicagu

Výběr správné varianty

Přímý nákup zlatých mincí nebo cihel je například spojen s dodatečnými náklady na výrobu, distribuci či bezpečné skladování, nehledě na problémy s likviditou v případě prodeje.

Další možností je investice do společností těžících zlato, která s sebou přináší navíc rizika akciové investice. A protože se většina takových společností proti vývoji cen zlata hedžuje, nemusí jejich akciové kurzy cenu zlata vůbec kopírovat.

Nejjednodušším způsobem je sáhnout po burzovně obchodovaném fondu (ETF), případně indexovém investičním certifikátu na takový fond, který investuje do fyzického zlata, a jeho cena tak kopíruje vývoj ceny zlata poměrně přesně.

Rekordní ceny: Sázka na zlato na 9 způsobů

Video: Jak na zlato? Fyzický nákup vs. nákup fondu

Přesto se však nabízejí i mnohem zajímavější varianty. Jednou z nich je právě využití opcí.

Zlatá opční strategie

V tomto směru se nejvíce osvědčila strategie založená na pravidelném měsíčním rolování short put a short call opcí na jeden ze "zlatých" ETF. Mechanismus je jednoduchý. Investor začíná vypisováním short put opcí s měsíční splatností, čímž poskytuje kupujícímu opce právo prodat nám v den splatnosti zlato za předem dohodnutou realizační cenu, která se nachází několik málo procent pod aktuální cenou zlata. Za to obdržíme prémii ve výši 2 až 3 % měsíčně, což je možné díky vysoké krátkodobé volatilitě zlata.

  • 1
  • 2
reklama
reklama