Elektřina podraží. Může za to jen fotovoltaika?

| Josef Novotný

Nárůst cen elektřiny je strašákem a oblíbeným tématem médií posledních dní. Vyšší růst cen elektrické energie pro rok 2011 je bohužel tvrdá realita - pokud nedojde k legislativní úpravě, tak nás růst, i když nižší, čeká i v dalších letech. Za hlavního viníka je označována energie z fotovoltaických zdrojů, respektive vysoké výkupní ceny a jejich garance minimálně po dobu 15 let.

Solarní elektrárna

Je nutno podotknout, že výroba elektřiny pomocí solárních panelů je skutečně ekologická (obdobně jako výroba z vodních a větrných elektráren), vyšší výkupní ceny jsou tedy částečně odůvodnitelné.

Podle mého názoru nese hlavní odpovědnost naše "vládnoucí elita", která nastavila (ať už z jakéhokoli důvodu) výkupní ceny a dobu jejich udržování neúměrně vysoko, a tak se výroba elektřiny ze solárních zdrojů stala předmětem obchodu mnoha z velké části zahraničních spekulantů.

Jak se počítá cena elektřiny

Je dobré si alespoň zhruba připomenout, z čeho je tvořena cena elektřiny, kterou koncový zákazník zaplatí.

První část, za kterou stojí výrobci elektřiny (ČEZ, EON, RWE), je tzv. silová cena, za kterou se elektřina obchoduje na energetických burzách. Tato složka se v tomto roce pro domácnosti pohybuje na úrovni 54 EUR/MWh a pro příští rok s velkou pravděpodobností mírně poklesne na úroveň 52 EUR/MWh. Výrobci a obchodníci s elektřinou tedy tentokrát nebudou hlavními viníky růstu cen elektřiny.

Druhá složka, ze které se skládá finální cena elektřiny, je vyhlašována energetickým úřadem - zde jsou promítnuty například náklady na údržbu a provoz rozvodných sítí a náklady na výkup energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné, vodní, solární a geotermální elektrárny. Právě tato část povede k růstu cen elektrická energie, a to hlavně kvůli vysokému zvýšení objemu elektřiny vyrobené ze solárních zdrojů.

Proč nastal boom fotovoltaických panelů

Hlavní problém spočívá v tom, že letos prudce roste objem instalované kapacity solárních zdrojů, především díky plánovanému poklesu výkupních cen.

Výkupní ceny pro solární elektrárny s instalovaným výkonem do 30 kW jsou v tomto roce 12,25 Kč/kW a nad výkon 30 kW 12,15 Kč/kW. V příštím roce se obecně předpokládá pokles cen o 30 %, avšak pro elektrárny postavené po 1. lednu 2011, ostatním jsou garantovány stávající výkupní ceny nejméně po dobu 15 let (v předchozích letech byly výkupní ceny ještě vyšší, v roce 2009 12,8 Kč/kW).

  • 1
  • 2
reklama
reklama