Dow Jones: Odhad prodejních cen uhlí a koksu

| redakce

Agentura Dow Jones zveřejnila průzkum trhu ve věci průměrné ceny koksovatelného uhlí a koksu NWR v roce 2010. Důvodem průzkumu je fakt, že NWR již v následujících dnech zveřejní údaje o průměrné prodejní ceně koksovatelného uhlí od 2Q2010 do 1Q2011 a koksu na 2Q2010. Na tuto informaci by měly reagovat akcie NWR.

Průzkumu se zúčastnilo 8 analytiků (včetně AFT). Z průzkumu vyplývá, že analytici očekávají, že průměrná cena koksovatelného uhlí v roce 2010 dosáhne 113,3 EUR, to by představovalo v euru nárůst o 30,3 % oproti průměrné prodejní ceně v roce 2009 (87 EUR/t).

Při průměrné ceně na rok 2010 ve výši 113,3 EUR nám vychází, že trh počítá s tím, že by průměrná prodejní cena koksovatelného uhlí od 2Q2010 do konce roku 2010 měla dosahovat zhruba 117 EUR.

NWR již dříve reportovalo, že koksovatelné uhlí za 1Q2010 bylo prodáno za 103 EUR/t, ale to při kurzu 24,5 Kč/EUR. Průměrný kurz Kč/EUR v 1Q2010 však dosáhl 25,87 EUR/t. Průměrná cena prodejů koksovatelného uhlí v 1Q2010 tak bude blízko 100 EUR/t. Z toho vyplývá, že trh počítá s tím, že ceny koksovatelného uhlí vzrostou v případě NWR od 2Q2010 zhruba o 17 % (na 117 EUR/t ze 100 EUR/t).

My v našem oceňovacím modelu očekáváme konzervativně nárůst ceny od 2Q2010 na 110 EUR/t, tedy o 10 %. Celkově se nám jako nejpravděpodobnější jeví nárůst ceny koksovatelného uhlí v pásmu 10-15 % (na 110 až 115 EUR/t). Horní hranice (maximální výše očekávaného nárůstu) námi očekávaného nárůstu se pohybuje v případě koksovatelného uhlí v nárůstu o 25 %. Důležitým faktorem, který zkresluje srovnání je pohled na měnový kurz Kč/EUR, který se u analytiků liší, ale tím se průzkum trhu agentury Dow Jones samozřejmě nezabývá.

Dle agentury Dow Jones trh očekává, že průměrné ceny koksu dosáhnou v roce 2010 208 EUR/t. My jsme pozitivnější a očekáváme průměrnou cenu v roce 2010 ve výši 216 EUR/t. Regionální pokles kapacit by se měl projevit citelným nárůstem. Koks je však pouze doplňkovým produktem (objem 1 mil. tun, uhlí 11 mil. tun). Následující tabulka představuje citlivost výkonnosti NWR v roce 2010 na ceny koksovatelného uhlí a koksu.

koks ceny
  • 1
  • 2
reklama
reklama