Úvod do obchodování s komoditami – 3. díl: Futures kontrakty

| Boris Tomčiak

S komoditami přicházíme do styku prakticky každý den. Ať už se jedná o benzín do automobilu, zlaté šperky nebo například potraviny jako káva, cukr nebo obilniny. Považujeme je za úplnou samozřejmost a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní. Stejně jako u jiného zboží je i u komodit cena tvořena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Chcete proniknout do zákoutí obchodování s komoditami? Sledujte sérii článků o komoditním trhu na investicniweb.cz.

Komoditní futures fungují na v podstatě jednoduchém základním principu:

Kupující kontraktu se zavazuje, že ve stanovené době odebere dané množství podkladového aktiva (například ropy, zlata, kukuřice, ale i eura, dluhopisů nebo akcií) za určenou cenu. Prodávající se naopak zavazuje dodat ve stanovené době dané množství podkladového aktiva za určenou cenu.

Na rozdíl od akcií má futures kontrakt stanovenou dobu trvání. Akcii lze teoreticky držet donekonečna, pokud firma nezbankrotuje. Akcie představuje majetkové právo, na rozdíl od toho komoditní futures představuje povinnost dodat nebo odebrat podkladové aktivum. Hlavním cílem akciového trhu je umožnit získat firmám kapitál, komoditní futures trhy slouží primárně k možnosti zajištění proti nepříznivému vývoji ceny.

Nákup futures kontraktu představuje povinnost odebrat a prodej povinnost dodat podkladové aktivum. Co však budete dělat s pšenicí, když komoditní kontrakt nakoupíte? Jednoduše uzavřete "protipozicí". Jestliže jste původně nakoupili, pro uzavření pozice stejný futures kontrakt prodáte. Ve stejnou chvíli tedy máte odebrat i dodat naprosto stejné množství komodity a váš závazek se tak vynuluje.

Futures se dělí podle podkladového aktiva na:

1. komoditní (ropa, měď, kukuřice, kakao a podobně),

2. finanční (měny, úrokové míry, dluhopisy, akcie a akciové indexy).

Historicky první futures kontrakty měly za podkladové aktivum komodity – zemědělské plodiny. Až devadesátá léta minulého století přinesla prudký rozmach finančních kontraktů, ať jsou to futures na akciové indexy, měny, dluhopisy nebo úrokové míry. Ačkoliv objemy obchodů s finančními kontrakty již výrazně převyšují obchody s komoditami, historicky se pro futures kontrakty vžil název komodity (commodities). Ten se i v současnosti používá pro všechny futures kontrakty včetně finančních.

  • 1
  • 2
reklama
reklama