Úvod do obchodování s komoditami – 4. díl: Finanční páka, kdo a kde obchoduje

| Boris Tomčiak

S komoditami přicházíme do styku prakticky každý den. Ať už se jedná o benzín do automobilu, zlaté šperky nebo například potraviny jako káva, cukr nebo obilniny. Považujeme je za úplnou samozřejmost a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní. Stejně jako u jiného zboží je i u komodit cena tvořena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Chcete proniknout do zákoutí obchodování s komoditami? Sledujte sérii článků o komoditním trhu na investicniweb.cz.

Úkolem burzy je dohlížet na dodržování obchodních pravidel a zákonů regulujících obchodování. Burza sama přitom nesmí stanovovat ceny nebo dokonce obchodovat.

Hlavním smyslem existence komoditních burz je přesun rizika ze subjektů, které se zajišťují, na investory.

Každý obchod, který se na trhu provede, je třeba vypořádat. K tomuto účelu má každá burza tzv. vypořádací centrum, které má dva úkoly:

1. Zabezpečit, že každý obchod, který proběhl, je platný.

2. Garantovat úplné vypořádání obchodu.

Vzhledem k tomu, že vypořádací centrum garantuje finanční vyrovnání každého obchodu, požaduje po svých členech, aby na každý obchod složili předem určenou zálohu - margin. Zajištění nároků z obchodu je pak zabezpečeno tak, že vypořádací centrum vstupuje mezi kupujícího a prodávajícího jako mezičlánek. Kupujícímu futures kontrakt prodává a od prodávajícího jej kupuje a za stejné ceny. Vypořádací centrum tak nikdy nedrží jakékoliv pozice, součet všech jeho pozic na vzestup musí být v každé chvíli roven počtu pozic na pokles.

Hlavní obchodní centra s komoditami leží v USA, Evropě, Japonsku a Austrálii.

USA

CME Group (www.cmegroup.com), ICE US - IntercontinentalExchange (www.theice.com), KCBT - Kansas City Board of Trade (www.kcbt.com), MGEX - Minneapolis Grain Exchange (www.mgex.com), NYSE Liffe U.S. – NYSE Euronext (www.nyse.com)

Kanada

ICE Canada - IntercontinentalExchange (www.theice.com)

Evropa

Eurex (www.eurexchange.com), ICE Europe - IntercontinentalExchange (www.theice.com), LME - London Metal Exchange (www.lme.co.uk), NYSE Liffe – NYSE Euronext (www.nyse.com)

Asie

TOCOM - Tokyo Commodity Exchange (www.tocom.or.jp), SGX - Singapore Exchange (www.sgx.com), HKEx - Hong Kong Exchanges and Clearing (www.hkex.com.hk), ASX - Australian Securities Exchange (www.asx.com.au)

Kdo obchoduje na komoditních trzích

Na komoditních burzách najdeme dvě hlavní skupiny obchodníků: hedgery a investory. Obě jsou přitom pro fungování trhu nepostradatelné.

Hedgeři jsou jednotlivci nebo firmy, kteří si hodlají zajistit současnou cenu do budoucnosti. Zajištění (hedging) je nejdůležitější ekonomickou funkcí komoditních trhů.

Uveďme pro názornost jeden příklad. Výrobce krmných směsí ví, že za tři měsíce bude odebírat od svého dodavatele větší množství kukuřice. Očekává však, že vzhledem k vysokému exportu její cena během tří měsíců poroste. Proto si prostřednictvím futures zajistí současnou cenu. Současný kurz kukuřice s dodáním za tři měsíce je 330 centů za bušl. Tato cena je pro něj z pohledu zisku z prodeje krmné směsi zajímavá. Nakoupí tedy zmíněný futures kontrakt za 330 centů. Řekněme, že za tři měsíce cena kukuřice vzroste na 360 centů za bušl. Před samotným nákupem zajišťovatel futures uzavře a vyinkasuje zisk ve výši 30 centů za bušl. Tento zisk mu pak pokryje ztrátu, kterou má při nákupu od svého dodavatele. Na druhou stranu pokud by došlo k poklesu ceny kukuřice, ztráta na futures kontraktu bude ve stejné výši kryta levnějším nákupem od dodavatele. Zajištěním si tak za jakýchkoliv okolností zabezpečí současnou cenu 330 centů za bušl.

Investoři jsou osoby, ať už jednotlivci nebo firmy, kteří mají určitý názor na další vývoj trhu a snaží se toho využít k vytvoření zisku. Jejich kapitál je na trhu nutný pro jeho hladké fungování. Dodávají na trh tzv. likviditu – aby hedgeři vždy našli protistranu pro své obchody. Investory zajímá jen jedna věc, pro kterou vstupují do trhu a berou na sebe riziko, a to zisk. O fyzické dodávky se nezajímají.

  • 1
  • 2
reklama
reklama