Úvod do obchodování s komoditami – 5. díl: Sázka na vzestup a na pokles

| Boris Tomčiak

S komoditami přicházíme do styku prakticky každý den. Ať už se jedná o benzín do automobilu, zlaté šperky nebo například potraviny jako káva, cukr nebo obilniny. Považujeme je za úplnou samozřejmost a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní. Stejně jako u jiného zboží je i u komodit cena tvořena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Chcete proniknout do zákoutí obchodování s komoditami? Sledujte sérii článků o komoditním trhu na investicniweb.cz.

Investice na vzestup

Investice na vzestup ceny

Jestliže očekáváte vzestup ceny u některé komodity, můžete futures kontrakt nakoupit. Nákupu futures kontraktu se říká zaujmout long pozici. Držitel long pozice v případě, že ji bude držet až do doby její exspirace, podkladové aktivum odebere. Jestliže správně odhadnete směr a načasování obchodu, pak za určitou dobu (může trvat od minut až po měsíce) kontrakt prodáte za vyšší cenu - se ziskem. Jestliže však cena klesne, utrpíte ztrátu, která může být i vyšší, než byla počáteční záloha na obchod.

Graf ukazuje výnosovou křivku futures kontraktu. Na ose x je kurz komodity a na ose y zisk nebo ztráta. V místě protnutí os je nákupní kurz (pokud pomineme komisi). V případě vzestupu ceny roste zisk, v případě poklesu ceny roste ztráta.

Uveďme si názorný příklad investice na vzestup ceny.

Představte si, že je nyní září. Listopadový kontrakt sojových bobů se obchoduje za 1 020 USc za bušl. Na otevření jednoho futures kontraktu bobů, který má velikost 5 000 bušlů, potřebujete jako zálohu 6 000 USD. Předpokládejme, že do října kurz listopadových sojových bobů vrostl na hodnotu 1 060 USc. Po uzavření pozice (prodeji futures kontraktu) tak získáte profit rovnající se 5 000 bušlů * (1 060 – 1 020 USc) = 2 000 USD (bez započtení poplatků). Se zálohou 6 000 USD tak dosáhnete zisku 2 000 USD, tedy asi 33 % ze zálohy.

Může se však stát i opačný případ. Cena listopadového futures kontraktu na sojové boby klesne o 40 centů na 980 USc za bušl. Abyste zabránili prohlubování ztráty, pozici uzavřete. Na jednom kontraktu tím proděláte 2 000 USD při záloze 6 000 USD.

  • 1
  • 2
reklama
reklama