Komodity: Jaké nástroje zvolit při investování?

| Jiří Tyleček

Komodity jsou různorodou směsí zemědělských produktů i těžebních materiálů, bez kterých si lze život jen obtížně představit. Jejich užitečnost je základem určité ceny na trzích, a proto se s těmito surovinami živě obchoduje. Na základě investičního rozhodnutí se dá komodita kdykoliv koupit nebo prodat na burzovních i mimoburzovních trzích po celém světě. Přestože jsou výkony jedné komodity na burzách v těsné závislosti, nabízí každá svoji cenu. Přesto výběr konkrétní burzy není pro obchodníka až tak podstatný, protože cenový vývoj je hodně podobný.

Komodity

Futures kontrakty

Pro obchodování komodit jsou primární burzovní trhy, na nichž se obchoduje ve futures kontraktech. Velikost futures kontraktu každé komodity je standardizována.

Obchodování s komoditami je odlišné od obchodování na akciových trzích. Zatímco obchodováním s akciemi investor nabývá podíl na společnosti, v případě nákupu futures kontraktu nabývá právo disponovat s komoditou a teoreticky se může domáhat jejího fyzického dodání. Futures kontrakty mají svoji expiraci (obvykle třetí pátek kontraktního měsíce), kterou kontrakty zanikají. Komodity ve formě futures kontraktů tak nelze držet neomezeně dlouho jako akcie. Dlouhodobý investor tak musí kontrakt prodat a koupit vzdálenější kontraktní měsíc, pokud si chce svoji expozici na trhu udržet.

Obvykle se v jednu chvíli obchodují až desítky kontraktů stejné komodity s různou dobou splatnosti a cenou na roky dopředu, ovšem přesný počet let i kontraktů záleží na konkrétní komoditě. Pro drobné investory by mohla být nevýhodou velikost zálohy, tzv. marginu, která se po otevření pozice zablokuje na obchodním účtu. Na některé komodity existují také mini futures kontrakty, kde je objem složené zálohy nižší, i tak se však v současnosti pohybuje ve stovkách dolarů.

CFD deriváty

Další možností investice do komodit jsou deriváty, které jsou navázané na futures kontrakty. Nejčastěji se používají CFD – contract for difference, jejichž cena se nejčastěji odvíjí od ceny aktuálního kontraktu. Jsou vhodnější ke krátkodobým investicím, protože podléhají automatickému rolování z kontraktu na kontrakt, pokud se investor pozice včas nezbaví.

Většina brokerů však na rozdíl od futures kontraktů CFD roluje automaticky, je ovšem nutné dávat pozor na rozdílné ceny za sebou jdoucích kontraktů. Výhodou je také nižší minimální investice a lepší přístupnost pro malé investory. Pomocí derivátů lze také obchodovat komoditní indexy jako CRB Reuters/Jefferies nebo S&P GSCI, které mají v portfoliu desítky komodit. Brokeři si strhávají poplatek za otevření či uzavření pozice, nebo se náklady na investora přenáší ve formě rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.

ETF fondy

ETF (Exchange Traded Funds) jsou dalším populárním prostředkem investic do komodit. Mají formu pasivně řízených podílových fondů a obchodují se stejně jako akcie na akciových burzách. ETF fondy se ve své téměř dvacetileté historii osvědčily a u investorů se uchytily díky své nabídce a vysoké variabilitě.

ETF fondy, které se orientují čistě na komodity, se nazývají ETC – Exchange Traded Commodity. V principu fondy nakupují či prodávají komodity, podle denních pohybů investovaného kapitálu. Některé fondy přímo fyzicky vlastní danou komoditu, jiné se opět zaměřují na futures kontrakty. V tom případě jsou však investoři vystaveni pravidelnému rolování kontraktů stejně jako u CFD.

Existuje také spousta fondů, které mají jako podkladové aktivum více komodit či skupin komodit navázané na určitý sektor. Obchodování s fondy probíhá na většině světových burz. ETF fondy si strhávají manažerský poplatek stejně jako podílové fondy, ovšem jeho výše je nižší o desítky procent nižší. Nabízí za to pouze pasivní řízení, ovšem neexistují signály, že by pasivně řízené fondy byly méně úspěšné.

  • 1
  • 2
reklama
reklama