Voda – ropa budoucnosti

| Vladimír Hobza

Podle OSN vzroste spotřeba vody do roku 2025 až o 40 procent. S ohledem na tuto prognózu doporučují analytici výrazněji investovat do akcií společností zajišťujících vodní infrastrukturu. Deník Handelsblatt hledal odpovědi na devět otázek týkajících se trhu s vodou.

Pitná voda

Kolik je na Zemi pitné vody?

Povrch modré planety je ze dvou třetin pokryt vodou. 97 procent připadá na slanou vodu a pouze 2,5 procenta vody je sladké. Z ní se navíc dvě třetiny drží na pólech ve formě ledu. Pouhá třetina sladké vody je tedy dostupná jako pitná voda. Z tohoto drobného zlomku tvoří 30 procent podzemní voda, z řek a jezer pochází pak pouhé jedno procento.

Jak se vyvíjí poptávka po vodě?

Experti předpokládají silný růst populace, především v rozvojových zemích. Tím vzroste nejen potřeba pitné vody, ale i spotřeba užitkové vody pro zemědělství, která je dnes s podílem kolem 70 procent nejvýznamnějším využitím vody.

A co průmyslová poptávka?

Bez vody nedokáže fungovat téměř žádné odvětví. Voda je klíčová pro energetický, chemický a textilní průmysl. Ale třeba i výrobci mikročipů spotřebují velké množství vody.

Bude voda vzácnější než ropa?

Může k tomu dojít. Voda je kvůli rostoucí poptávce stále vzácnější. Nemůže být ničím nahrazena, což v případě ropy neplatí.

Trh s vodou: Lukrativnější než ropa

Kdo kontroluje zásobení vodou?

V současnosti je to do doména států. OSN odhaduje, že místní komunity provádějí kolem 70 procent investic, soukromé společnosti tak doposud hrají druhořadou roli. I tam, kde jsou aktivní, má stát stále jako regulátor poslední slovo.

  • 1
  • 2
reklama
reklama