Budoucí ropná krize může vyvolat globální mocenské změny, varuje německá studie

| Jana Horáčková

Nedokončená studie německé armády, která nedávno nechtěně prosákla na internet, hodnotí, jak by mohlo vyčerpání zdrojů změnit světovou ekonomiku. Studie varuje před změnami v rovnováze světové moci, poklesu důležitosti západoevropských států, "totálním zhroucením trhů" a vážnými politickými a ekonomickými krizemi.

Ropa jako důvod války?

Zlom ropy neboli "peak oil" je termín označující bod, kdy je těžba ropy na svém maximu a produkce ropy začíná klesat. Následkem takového okamžiku by nastala krize nabídky a strach na komoditních a akciových trzích.

A právě s takovým zlomem operuje zmíněná studie. A předpokládá jej již v letošním roce! Dopad na bezpečnost potom za 15 až 30 let. Shoduje se tak se studiemi významných vědců, kteří předpokládají, že světové zásoby ropy už mají svůj vrchol za sebou nebo nastane letos.

Aktuální cenu ropy sledujte zde

Ve Velké Británii je to podobné. Ministerstvo energetiky a klimatu, Bank of England a Ministerstvo obrany údajně pracují na krizovém plánu v boji proti možným nedostatkům v zásobách energie.

Jaké jsou hlavní závěry německé studie?

  • Ropa rozhodne o moci: Ropa bude rozhodujícím faktorem při utváření mezinárodních vztahů. Země, které ropu těží, se stanou vedoucími světovými mocnostmi.

  • Rostoucí vliv exportérů ropy: Dovozci ropy o ni budou muset soutěžit a získat si přízeň exportérů ze zemí těžících ropu. Díky tomu se vytvoří nové příležitosti k zavedení politických a ekonomických cílů. Tyto příležitosti budou časově omezené, což by mohlo znamenat, že země těžící ropu budou prosazovat národní zájmy daleko agresivněji.

  • Na trhy se vrátí politika: Krize nabídky by měla omezit liberalizaci trhů. Ropa se podle studie bude méně obchodovat na otevřeném světového trhu a více mezi jednotlivými zeměmi na základě smluv, podobně jako před ropnou krizí v 70. letech. Dlouhodobě bude světový trh s ropou podřízen zákonům volného trhu pouze v omezeném rozsahu.

    • 1
    • 2
reklama
reklama