Kukuřice: Proč může cena výrazně růst?

| Petr Čermák

Nečekané rozmary počasí vedly v posledních několika týdnech k prudkému růstu cen řady zemědělských komodit. Sucha či povodně devastují v různých částech světa úrodu a to se následně projevuje i na komoditních burzách. Růst zažívá i kukuřice. Komoditu podporuje poměrně nízký poměr konečných zásob ku spotřebě, nepříznivé počasí nebo dlouhodobě se zvyšující spotřeba biopaliv ve světě.

Kukuřice je hojně využívána při výkrmu hospodářských zvířat. Zvyšující se spotřeba masa (především na emerging markets) je proto pro plodinu další dobrou zprávou. Příznivý je i vývoj na trhu s pšenicí. Drahou pšenici totiž zemědělci nahrazují v krmných směsích za levnější kukuřici. Pozitivní je i zvyšující se spotřeba v Číně.

Na základě technické a fundamentální analýzy jsme dospěli k názoru, že by cena komodity mohla v horizontu 3-6 měsíců nadále růst. Kukuřice by se mohla vyšplhat ze současné úrovně až k hranici 5,3 dolaru.

Aktuální cenu kukuřice najdete zde

Pojďme se na faktory podporující růst ceny kukuřice podívat podrobněji.

  1. Vyrovnaný stav mezi nabídkou a poptávkou --.
Kukuřice - Celosvětová nabídka a poptávka

Produkce i spotřeba kukuřice se v posledních deseti letech neustále zvyšuje. V sezóně 2010/11 odhaduje americké ministerstvo zemědělství (USDA) opět vyrovnaný stav mezi nabídkou a poptávkou.

Rovnováha znamená, že jakékoli výraznější šoky, které by způsobily výpadky na straně produkce, by vedly na trhu s kukuřicí k deficitu, což by se odrazilo i na cenách na burze.

Jedním z nich může být například nepříznivé počasí, které obzvláště v těchto měsících devastuje úrodu v zemích bývalého Sovětského svazu.

2. Nízké zásoby ve světě

Kukuřice - Zásoby a jejich poměr ke spotřebě

Stav zásob je dalším ze zcela zásadních fundamentálních ukazatelů. Jejich velikost určuje schopnost vypořádat se s případnými výpadky na straně produkce.

Celková výše celosvětových zásob se pohybuje v současnosti na podobných úrovních jako v 90. letech, výrazně pak pod hodnotami z přelomu století.

Mnohem důležitější je ovšem poměr zásob ku spotřebě. V 90. letech se pohyboval na úrovních kolem 29 procent. Následoval prudký propad a nyní se nacházíme na hodnotě 17,11 procenta. V sezóně 2010/11 by mělo dojít k poklesu na 16,77 procenta. Průměrná hodnota za posledních 20 let je 24 procent. Nízké zásoby cenu kukuřice podporují.

reklama
reklama