Kukuřice a šílenství okolo biopaliv

| redakce

Kukuřice patří ve světě mezi nejrozšířenější zemědělské plodiny. Využití nachází v potravinovém průmyslu, spotřebovává se jako krmivo a v posledních letech jde stále větší podíl produkce na výrobu biopaliv. Není se tedy čemu divit, že s rostoucí cenou zaznívá stále ostřejší kritika snášející se na hlavy přívrženců pěstování plodiny pro potřeby etanolového průmyslu. Silná zemědělská a ekologická lobby ve světě přispěla k rozpoutání biopalivového šílenství, které bude jen velmi obtížné zastavit. V pokračování komoditního seriálu z pera analytiků společnosti Colosseum se dozvíte, jak lze na celé věci vydělat.

Kukuřice

Do nedávné doby byla kukuřice pěstována jako zdroj potravy pro lidi a využití našla i v krmných směsích pro zvířata.

Samotná historie kukuřice je značně zamlžená. S největší pravděpodobností pochází plodina z Mexika, kde byla pěstována již 5000 let př.n.l. Odtud se později rozšířila i do Severní a Jižní Ameriky. Plodina se stala nepostradatelným zdrojem potravy pro řadu dávných civilizací (Mayové, Inkové, Aztékové). Španělé a Portugalci přivezli kukuřici do Evropy, odkud se postupně rozšířila dále na východ. Do Číny dorazila přibližně kolem roku 1550 n.l.

Kukuřice je jednoletá rostlina, která dorůstá do výšky 1 až 3 metrů. Produktem jsou kukuřičné klasy, z nichž se získává zrno. To se následně využívá v potravinářství, pro krmení hospodářských zvířat a pro průmyslové zpracování. Pro výživu lidí se vyrábí kukuřičná mouka a krupice.

Kukuřičné zrno je energeticky velmi bohaté, a proto je také ideální plodinou pro výrobu krmiv. Kukuřice vyžaduje pro pěstování relativně teplé počasí, přičemž vysoké nároky jsou kladeny i na vláhu a na hnojiva.

Voda se však může stát i nepřítelem. Jedná se především o období setí, kdy přílišná vlhkost půdy vede ke zpoždění celého procesu. Extrémně dlouhé období vlhka často vede i k nižší úrodě, protože řada farmářů se raději rozhodne pro jinou plodinu. Prudké lijáky v období sklizně mohou poškodit klasy, což v konečném důsledku vede k nižší úrodě.

Kukuřice je v různých fázích pěstování citlivá na rozličné faktory, jejichž kombinace určí výslednou velikost úrody. Jednou je to voda, podruhé zase počasí a teplota.

USA a Čína dominují produkci

Největším producentem jsou jednoznačně Spojené státy, které jsou zodpovědné za 39 % celkové produkce. Druhé místo je vyhrazeno pro Čínu (21 %). Na třetí pozici je EU (7 %), dále se 6,5 % Brazílie.

reklama
reklama