Cukr: Osladíte si čaj, nebo raději vsadíte na biopaliva?

| redakce

Cukr patří do kategorie komodit, s níž se běžný člověk setkává takřka každý den. Lékaři o něm často hovoří jako o bílém zabijákovi, přičemž zdůrazňují škodlivé účinky na zdraví při jeho nadměrné konzumaci. Balzámem na nervy se ovšem může stát ve chvíli, kdy zvyšuje výnosy investičního portfolia.

Cukr

Cukr totiž spadá do kategorie komodit, s nimiž se aktivně obchoduje na burzách po celém světě. Investice do sladidla je přitom běžně dostupná i drobnému investorovi.

V současnosti je tato komodita často spojována s výrobou biopaliv, která jsou částečnými substituty za drahé pohonné hmoty vyráběné z ropy. Jaký je vztah mezi cukrem a biopalivy a které informace by měl o cukru vědět každý investor na komoditních trzích?

Cukrová třtina, z níž se vyrábí většina cukru, má kořeny na Nové Guineji. První zmínka pochází z roku 327 př.n.l. Původně byl cukr do Evropy dovážen Řeky a Římany a to z Indie. Později si tajemství jeho výroby osvojili Arabové a rozšířili jej dále na západ. Po objevení Ameriky si cestu do Nového světa našla i cukrová třtina, která se zde rychle uchytila.

Neblahou spojitost má cukr s Anglií, kde byl součástí obchodů podporujících otrokářství. Scénář byl následující. Z Anglie mířil textil do Afriky, kde byl vyměněn za otroky. Otroci putovali do Indie. Tam byli směněni za cukr a ten plul zpět do Anglie. Postupem času pronikla sladká pochutina na stoly domácností a výroba v Evropě se začala zvyšovat.

Důležitým mezníkem vyvinutí technologie pro získávání cukru z řepy, což omezilo závislost Evropy na dovážené cukrové třtině. Přestože byla výroba nákladnější, umožnila uspokojit prudce se zvyšující poptávku po této komoditě.

Do historie cukru se nesmazatelně zapsal i národ český, když v roce 1842 vyrobil Jakub Kryštof Rad první kostku cukru na světě.

Expanze ve 20. století

Trh s cukrem zažíval na počátku dvacátého století prudkou expanzi. Tu zastavila až 1. světová válka, kdy došlo v Evropě k radikálnímu omezení produkce cukru z řepy. Evropské trhy byly uzavřeny a obchodování se v roce 1914 přesunulo do Spojených států na Coffee Exchange v New Yorku. Tady se cukr přidal ke kávě a bavlně.

Růst trhu s cukrem byl v historii lemován prudkými cenovými šoky následovanými snahou o kontrolu jeho produkce a stabilizaci cen.

Cenu cukru ovlivňovaly historické milníky v podobě velké hospodářské krize, druhé světové války, Kubánské revoluce a rozpadu Sovětského svazu. Jeden z největších cenových nárůstů přišel během prvního ropného šoku v letech 1973 až 1974. Cena tehdy vystřelila z 2 centů za libru (libra = 0,45 kg) na konci 60. let až na 64 centů. Důvodem byly zprávy o nízkém stavu zásob a problémy na straně produkce. Podobná panika nastala i v roce 1980, kdy se cena vyšplhala k úrovni 45 centů.

Aktuální cenu cukru sledujte zde

reklama
reklama