Stream a Royalty společnosti: Jak na zlato bez fyzického nákupu a akcií těžařů

| Karel Dušek

Poslední dobou jsem našel oblibu v investování do drahých kovů (zlata a stříbra) prostřednictvím tzv. stream a royalty společností. Pro pochopení je potřeba uvést, že čistě stream nebo royalty společnosti fyzicky žádné kovy netěží, na rozdíl od těžebních společností. Jedná se z tohoto pohledu o pasivní příjem. Pojďme se postupně podívat, co jednotlivé pojmy znamenají a jaké možnosti investorům přinášejí.

Zlatý nuget

Stream společnosti (STREAM)

Tyto firmy fungují tak, že provedou dopřednou platbu pečlivě vybrané těžební společnosti, která je v pokročilé fázi vývoje projektu nebo již má důl v provozu. Tato prvotní a jediná platba slouží těžební společnosti jako zdroj financování k dokončení vybraného projektu či vyřešení svých akutních dluhových záležitostí, apod. Výměnou za tuto finanční injekci získá stream společnost dodávku x % fyzického kovu z celkové produkce (např. zlata) podle určených podmínek.

Nejčastěji tato dodávka platí do konce životnosti dolu za předem dohodnutou odkupní cenu na jednotku (např. unci zlata) – často je shodná s nákladovou cenou na vytěžení drahého kovu.

Rozdíl mezi tržní (spotovou) a odkupní cenou tvoří zisk, což vytváří silný růstový potenciál v případě růstu cen dané komodity. STREAM nenese žádné další budoucí náklady pro daný projekt, což vytváří zcela unikátní růstový byznys-model.

Z daňového pohledu může tento přístup být taktéž velice zajímavý. Samozřejmě záleží na jurisdikci, ve které společnost podniká. V případě Kanady se pohybuje daňová sazba mezi 0 až 8 % při reinvestování těchto příjmů. Pokud tedy STREAM je schopná agresivně získané prostředky plně reinvestovat, a zároveň je struktura jejího podniku k tomuto účelu optimalizovaná, má mnohem nižší daňové zatížení.

Ze společností, které jsem zkoumal, toto splňují pouze Sandstorm Gold, Sandstorm Metals & Energy, Silver Wheaton a Gold Wheaton.

Rizika Stream společností:

• Při poklesu cen podkladové komodity klesá i ziskovost. Snižuje možnost "rychlé" expanze do dalších stream projektů → problém získat další peníze → útlum. Může vést k zmrazení vývoje takovéto společnosti na dlouhou dobu; • Participuje pouze na vytěžené surovině. V případě neočekávaných událostí (např. bankrotu) těžební společnosti nezíská nic. • Vzhledem k povaze podnikání je vyžadováno k dopředné platbě do specifického projektu hodně peněz. Pro investory vzniká riziko dalšího ředění akcií, což se děje často formou warrantů.

Aktuální cenu zlata sledujte zde

  • 1
  • 2
reklama
reklama