Bude břidlicový plyn znamenat revoluci v evropské energetice?

| Roderick Kefferpütz

Břidlicový plyn se těží v USA například v Kentucky a v roce 2010 tvořil 20 procent americké produkce zemního plynu. Lze tento úspěch zopakovat i v Evropské unii? Růst dobývací činnosti se letos očekává ve Velké Británii, Německu, Francii a Polsku.

Cuadrilla Resources začala těžit v Blackpoolu 17. ledna 2011

Břidlicový plyn nepochybně změnil trh se zemním plynem v USA a přispěl k jeho globálnímu nadbytku. V roce 2000 tvořila těžba břidlicového plynu jen zanedbatelnou část americké produkce zemního plynu, o deset let později však 20 procent. Lze tento úspěch zopakovat i jinde ve světě, například v Evropské unii?

Tři důvody

Kvůli zopakování svého amerického úspěchu proto energetičtí giganti, jako jsou ExxonMobil nebo Shell, zakoupili největší evropská břidlicová pole a provedli první kroky k zahájení těžby plynu z nich.

Firma Cuadrilla Resources dokončila v srpnu 2010 první vrt ve Velké Británii. Růst dobývací činnosti se letos očekává i v Německu, Francii a Polsku. Francouzský energetický gigant Total chce využít licence v Montélimar, kde se zásoby odhadují na 2,4 bilionu kubických metrů plynu, což představuje deset let průměrné spotřeby Francie.

V této souvislosti nepřekvapuje evropské nadšení pro břidlicový plyn v uplynulých let. Není však pravděpodobné, že břidlicový plyn v dohledné době změní evropský trh se zemním plynem. Proč?

1. v EU není dostatek pracovníků vyškolených pro obsluhu souprav na speciální vrty. To je velký problém i v USA. Dle firem amerického těžebního průmyslu je čím dál tím obtížnější sehnat tento personál, navíc za rozumnou cenu. Pokud se s takovým problémem potýkají v USA, jak na tom asi bude Evropa, v níž těžba břidlicové plynu teprve začíná?

2. Rentabilita těžby břidlicového plynu je zatím v EU značně nejistá. Zejména kvůli dnešním rekordně nízkým cenám zemního plynu v důsledku jeho nadbytku. Proto někteří velcí energetičtí hráči zaujímají k břidlicovému plynu rezervovaný postoj.

  • 1
  • 2
reklama
reklama