Ropa nejdražší od léta 2008. Podaří se zkrotit ropné šoky?

| Jan Novotný

Ropa opět trhá rekordy a můžeme se těšit na ještě dražší benzín. Ačkoli je většina vyspělých států závislá na dovážené ropě, není vůči rapidním výkyvům v ceně ropy zcela bezbranná.

Kromě benzínu zdraží také vytápění a vlastně vše, co je na ropě závislé. Růst nás ani tak moc nepřekvapuje, politická atmosféra v arabském světě stále doutná, někde i hoří. I tak si ale my, prostí a mnohdy bezuzdní konzumenti ropy, klademe otázku: "Co s tím?"

Odpověď, která je nasnadě, ale která se nám nelíbí, je omezit spotřebu ropných produktů. Existuje ale i jiná cesta, jak alespoň částečně zamezit výkyvům a tím dalšímu zdražování.

Předně, po ropné soběstačnosti a nižší spotřebě volal už Richard Nixon, když v roce 1974 sliboval do šesti let ropnou a energetickou nezávislost Spojených států. Přesto od té doby spotřeba ropy roste a téměř všechny vyspělé státy jsou stále více závislé na jejím importu, včetně USA. I tak jsou produkční zásoby ropy dostačující, vždyť těžební kapacita přesahuje spotřebu o více než 5 procent současné spotřeby a v dohledné době by se tato bilance neměla obrátit.

Toto je zřejmé z následujícího grafu, kde vidíme, že volná a nevyužitá produkční kapacita jen států OPEC, kterou lze ve velmi krátké době uvolnit, bez problémů pokrývá případný spotřební deficit.

Spotřeba a produkční kapacity ropy

Na základě tohoto můžeme usoudit, že nárůst cen ropy v posledních třech měsících způsobený především výpadky libyjské sladké ropy odráží hlavně spekulativní výnosnost.

Uvědomme si, že produkce ropy vypadla o jedno jediné procento (přičemž Saúdská Arábie použila své produkční kapacity a výpadek téměř pokryla svou kyselou ropou) a cena ropy vyskočila o 20 procent. Tak proč jsme svědky nového ropného šoku?

Zatracené trhy

Extrémní nárůst cen ropy je způsobený obavou trhů z dalšího vývoje znásobenou spekulativní zpětnou vazbou. Trhy mají často tendenci k extrémním reakcím, zvláště pokud se sejde více faktorů. Stačí špatná nálada a trh má tendenci přehánět, lidé začnou spekulovat na ještě horší situaci a tím vše dále zhoršovat.

  • 1
  • 2
reklama
reklama