Cena zlata dál roste bez ohledu na korekci

| redakce

Burzovní výnosy za posledních pět let nebyly nijak ohromující, naopak zlato přineslo 120% zhodnocení. Rozdíl ve výnosech je také viditelný za posledních 12 měsíců, zlato zhodnotilo okolo 35 %, zatímco akciový trh jen asi 12,5 %. V roce 2011 se rozpětí sice zúžilo, ale i přesto zlato stále vynáší lépe (asi 10 % oproti S&P 500 5 %). Může se však vzestupný trend ceny zlata udržet i do budoucna?

Zlaté slitky

Obavy z inflace

Několikaletá rally zlata byla tažena zvýšenou poptávkou po tomto drahém kovu z titulu očekávání růstu inflace na celém světě. Zlato je považováno za uchovatele hodnoty a zajištění proti inflaci, podobně jako další reálná aktiva. Ostatní aktiva nepatřící do této skupiny, včetně dluhopisů, světových měn a hotovosti, podléhají totiž v inflačním prostředí znehodnocení.

Globální ekonomická nejistota, započatá v roce 2007 finanční krizí v USA, která se však rychle rozšířila i do ostatních regionů, hrála při rozhodování investorů velkou roli, a proto není divu, že se houfně obrátili ke zlatu.

Co se týče dalších reálných aktiv, propad cen nemovitostí snížil zájem o rezidenční a komerční reality, takže i když investice do nemovitostí obvykle slouží jako dobré zajištění proti inflaci (neboť jde o hmotný majetek s hodnotou rostoucí s inflací), investoři preferují zlato.

Aktuální cenu zlata sledujte zde

Dluhová krize

Dalším faktorem je dnes tolik skloňovaná diskuze o enormním zadlužení. V Evropě současnou nejistotu zhoršují především dluhové problémy eurozóny, zejména v Irsku, Řecku a Portugalsku.

Nadměrné zadlužení USA (jak na federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států a obcí) a zvyšující se obavy o americkou fiskální disciplínu přispěly k poklesu poptávky po státních a komunálních dluhopisech. Tyto obavy také působí na zvýšenou poptávku po zlatě, které je nyní chápáno jako jediné útočiště před nejistotou a volatilitou cen ostatních aktiv.

Americký dolar, který byl po dlouhá léta považován za světovou rezervní měnu, nyní ztrácí svou popularitu, protože mezi investory panuje nedostatek důvěry ve vládu USA a její schopnost udržet dolar silný.

Poptávka na trhu

Poptávka na rozvíjejících se trzích je stále podstatná. Indie je jedním z největších spotřebitelů zlata, Indové mají v oblibě zlaté šperky a zlato pro investiční účely. Indická poptávka po zlatě je odhadována na čtvrtinu celosvětové poptávky po zlatě.

Investice do zlata jsou velmi populární také v Číně a do budoucna se očekává s postupně rostoucími příjmy zvýšený zájem po celé Asii.

  • 1
  • 2
reklama
reklama