Terry Anderson: Za dražší potraviny mohou američtí bankéři

| Lukáš Kovanda

TERRY ANDERSON, přední ekonomický expert na environmentální tématiku, říká: "Obavy nemám ani tak z jaderné energie jako takové, jako spíš ze způsobu, jak jsou ty elektrárny řízeny."

Terry Lee Anderson

Lze chránit životní prostředí prostřednictvím čistě tržního přístupu? Je kapitalismus kompatibilní s environmentalismem?

Nejdůležitější věcí, již bychom si měli uvědomit, je to, že kapitalismus představuje motor ekonomického růstu. A bez ekonomického růstu nelze mít kvalitní životní prostředí. Ekonomický růst a autentický kapitalismus nastává tehdy, když jsou zajištěna vlastnická práva, když existuje solidní právní řád spojený s dobrou vymahatelností práva, když existuje demokratická vláda. Jakmile jsou tyto předpoklady splněny, nastává ekonomický růst. A jakmile takový růst nastane, dočkáme se kvalitního životního prostředí. Takže kapitalismus a kvalita životního prostředí nejsou nekompatibilní, vlastně kapitalismus je nutnou podmínkou pro to, aby životní prostředí bylo kvalitní.

Ptám se, neboť panuje poměrně silné přesvědčení - jak u veřejnosti, tak mezi experty -, že životní prostředí může být efektivně chráněno pouze vládou nebo jinými státními mechanismy, nikoli trhem, neboť v rámci konkurenčního boje prý zápasí každý s každým a přírodní zdroje jsou pleněny.

Bez ohledu na to, zda jde o kapitalistický, socialistický nebo třeba komunistický systém, dokud ta či ona ekonomika nevytváří dostatečné bohatství, nelze mít kvalitní životní prostředí. Jakmile ovšem ekonomika docílí jistého ekonomického růstu, je klíčové - z environmentálního hlediska - učinit z životního prostředí aktivum. To znamená, že je třeba nalézt cesty, jak zajistit, aby se firmám a jednotlivcům ochrana životního prostředí vyplatila. Občas - ale rozhodně ne vždy - je tak zapotřebí i vládní regulace.

Během výzkumu v rámci našeho institutu (Property and Environment Research Center - pozn. red.) jsme přišli na to, že proto, aby se z životního prostředí stalo aktivum, jsou klíčová vlastnická práva. Jednoduše to lze vyjádřit tak, že nikdo nemyje pronajaté auto - nestaráme se prostě o věci, které nevlastníme. Budou-li lidé moci vlastnicky více participovat na životním prostředí, dočkáme se jistě i vyšší environmentální kvality.

Můžete uvést příklad?

Jsme-li vlastníky půdy, jsme přirozeně motivováni k tomu, abychom ji chránili. Budeme motivováni k tomu chránit vodu, jež těmi pozemky protéká, aby byla vhodná pro plodiny, jež se tam pěstují, aby tam i nadále mohly růst stromy. Když tu půdu ovšem ve vlastnictví nemáme, ten motiv bude výrazně tlumen. Opět - nikdo nemyje pronajaté auto.

V současnosti vzrůstají obavy z budoucí vzácnosti pitné vody. Objevují se dokonce spekulace o možných vodních válkách. Obáváte se rovněž? Jak jim předejít?

Voda je typ statku, na nějž lze výtečně uplatnit tržní principy. Nyní je ovšem problém takový, že voda není ceněna na úrovni, která by odrážela její skutečnou vzácnost. Dokud se tak nestane, lidé s ní budou nadále plýtvat - to je, co se týče strany poptávky. Na nabídkové straně pak neexistují dostatečné podněty pro dodavatele, aby poskytovali dobrou a čistou vodu. Dokud budou ceny vody příliš nízké a dokud ji budeme spotřebovávat příliš mnoho a dokud bude nabídka omezená, vodní války zůstanou reálnou možností. Jsou reálnou možností, jelikož trh s vodou ve větší míře neexistuje. V zemích, kde je takový trh ustaven - v Chile, v USA, v Austrálii - spotřebitelé s vodou zacházejí mnohem šetrněji, a to jak v domácnostech, tak třeba v zemědělství. Voda je v těch zemích též čistší a panují tam příhodnější podmínky pro chov ryb a další vodních živočichů.

Jim Rogers: Čína přežije všechno kromě nedostatku vody

Souhlasíte s tvrzením, že voda bude ropou budoucnosti?

Ano, pokud z ní učiníme obchodovatelnou komoditu. A jako s ropou - pokud půjde cena nahoru, lidé sníží spotřebu, zatímco dodavatelé přijdou s novými způsoby, jak vodu nabízet. Vezměte si, že když kupujete obyčejnou láhev vody, staráte se mnohem více o to, jak s ní naložíte, než když jen otočíme kohoutkem a vodu získáme víceméně zdarma.

Budoucnost zemědělských komodit: 9 miliard strávníků a voda jako software zemědělství

reklama
reklama