Sezónnost v obchodování s kukuřicí: V červnu s prodeji nevyčkávejte!

| Petr Čermák

Pravidelně se opakující cykly v podobě setí, růstu a sklizně naznačují, že průzkum sezónnosti může být z pohledu investora velmi zajímavý. Následující řádky se věnují podrobně rozboru trhu s kukuřicí. Průzkum historických údajů naznačuje, že lze najít jisté vzorce chování, které bezesporu stojí za pozornost investorů.

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen kukuřice. Graf zachycuje 5, 10, 15, 20 a 26leté průměry výkonnosti kukuřice (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku). Z výsledků je patrné, že nejhůře si kukuřice vede v průběhu letních měsíců, kdy tradičně býváme svědky prudkého poklesu.

Aktuální cenu kukuřice sledujte zde

Všechny průměry naznačují, že nejhorší měsíce jsou pro kukuřici červenec, srpen a září. Dlouhodobější průměry naznačují, že nijak zvlášť dobrým měsícem nebývá ani červen. Krátkodobější průměry ovšem hovoří jinak. Naopak velmi příznivými měsíci jsou říjen, listopad, prosinec a únor, březen a duben.

Obrázek 1: Sezónnost kukuřice (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost kukuřice

Výše uvedený scénář potvrzuje i obrázek 2, kde je zachycena průměrná výkonnost v jednotlivých měsících za 26 let. Z grafu je zřejmé, že nejlépe si komodita vede v prosinci. Průměrné zhodnocení za 26 let se v tomto měsíci pohybuje na úrovni 3,1 %. Druhým nejúspěšnějším měsícem je z hlediska průměrné výkonnosti únor (+2,1 %).

Budoucnost zemědělských komodit: 9 miliard strávníků a voda jako software zemědělství

Z grafu je zřejmé, že období říjen až prosinec a únor až duben jsou pro kukuřici velmi příznivé měsíce. Naopak jednoznačně nejhorší měsíc je červenec, kde je průměrná výkonnost -4 %. Komoditě se nedaří ani v srpnu a v září.

Obrázek 2: Průměrná výnosnost v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Průměrná výnosnost kukuřice v jednotlivých měsících za 26 let
  • 1
  • 2
reklama
reklama