Sója: Příští tři měsíce se bude vyprodávat a cena klesne

| Petr Čermák

V seriálu o sezónnosti jednotlivých komodit se dnes budeme věnovat sóje. Použitá data jsou opět upravena o efekt rolování. Je tudíž zohledněn vliv contanga a backwardationu.

Contango – situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu vyšší než cena kontraktu s bližším termínem dodání. Backwardation - situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu nižší než cena kontraktu s bližším termínem dodání.

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen sóji. Graf zachycuje 5, 10, 15, 20 a 26leté průměry výkonnosti sóji (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku). Z výsledků je patrné, že nejhůře si komodita vede v průběhu letních měsíců, kdy tradičně býváme svědky poklesu. Všechny průměry naznačují, že nejhorší měsíce jsou pro sóju červenec, srpen a září. Naopak velmi příznivými měsíci jsou únor, březen, duben, květen a konec roku.

Obrázek 1: Sezónnost sóji (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost sóji - průměr

Pro větší vypovídací schopnost jsme vypočítali i mediány pro různá období. Výsledky jsou oproti průměrům o něco rozdílnější. Potvrzují, že se sóje nedaří v letních měsících. Naopak růstu býváme často svědky v únoru, březnu, dubnu a květnu.

Odlišná situace ovšem nastává na konci roku, kde dlouhodobé mediány nepotvrzují prudký růst. Z grafů je zřejmé, že prudkých růstů ke konci roku jsme byli svědky až v posledních letech.

Obrázek 2: Sezónnost sóji (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost sóji - medián
  • 1
  • 2
reklama
reklama