Kde se spotřebuje nejvíce ropy? USA na čele žebříčku spalovačů

| Petr Čermák

Zvyšující se ceny ropy na světových trzích jsou požehnáním pro největší exportéry. Pro importéry se naopak stávají problémem, protože nepříznivě ovlivňují inflaci v zemi a obchodní bilanci. Kdo jsou největší konzumenti černého zlata na světě a kde se nejvíce zvyšuje poptávka po ropě? Odpovědi poskytnou následující řádky.

Na prvním grafu je znázorněn podíl jednotlivých zemí na globální spotřebě ropy v roce 2010. Aktuální statistiky BP uvádějí globální spotřebu ropy v minulém roce na úrovni 87,38 milionu barelů denně.

Z obrázku je zřejmé, že jednoznačně největší podíl mají Spojené státy (21,1 %). Na druhém místě je Čína (10,6 %) a na třetím Japonsko (5 %). Ze 13 největších spotřebitelů spadá 7 zemí do kategorie rozvíjejících se trhů. Ještě v roce 2000 to bylo pouhých 5 zemí. Ze srovnání s rokem 2000 dále vyplývá, že podíl Spojených států na spotřebě klesá.

Podíl jednotlivých zemí na globální spotřebě ropy v roce 2010

Podíl jednotlivých zemí na globální spotřebě ropy v roce 2000
  • 1
  • 2
reklama
reklama