Ceny komodit zatím rostou. Ale ne všech

| Ole S. Hansen

Po měsících hibernace se investoři ženou za ziskovými obchody. Na trh přitekly nové peníze. Především energetický sektor a vzácné kovy těžily z lepších ekonomických dat, zejména z USA. Hrozba konfliktu v Perském zálivu zvedla cenu ropy a odstartovala nákupy zlata a stříbra jako bezpečných přístavů.

Komodity

Tento týden se pozornost bude soustředit na rebalancování dvou největších komoditních benchmarků, komoditního indexu Dow Jones UBS Commodity (DJ-UBS CI) a S&P GSCI. Odhady hovoří o zhruba 250 až 300 miliardách USD, které jsou investovány buď přímo, nebo jsou navázány na tyto dva indexy. V následujících týdnech proto může dojít k výrazným přesunům prostředků mezi podkladovými komoditami, které je potřeba sledovat.

Index DJ-UBS přidal v prvním týdnu roku 2012 zhruba 2 % především díky energiím a vzácným kovům. Zemědělským komoditám se nedařilo a cena pšenice po silné rally koncem minulého roku podlehla vybírání zisků na obou stranách Atlantiku.

Rebalancování indexů v roce 2012

Vždy v lednu mění indexy DJ-UBS i S&P GSCI aktuální váhy zastoupení jednotlivých komodit, které tak přizpůsobují původnímu rozložení a připravují je na další změny. Toto rebalancování zpravidla (ale ne výhradně) spočívá v prodeji komodit, které si minulý rok vedly nejlépe, a nákupu těch, kterým se nedařilo, aby se portfolio vyvážilo na původní úroveň.

Tento rok je tu ještě změna navíc: do indexu DJ-UBS byla poprvé přidána ropa Brent, zastoupení ropy WTI tak bylo o toto množství sníženo.

Vypořádací cena ze 6. ledna určí konečný počet kontraktů, které mají být koupeny a prodány. Bude se tak dít od pondělí 9. ledna do pátku 13. ledna. Každý den bude zrealizován zhruba 20% objem z požadovaného přizpůsobení, přičemž bude použita zavírací cena futures kontraktů toho dne.

Nejlepší komodity roku 2011 a výhled do roku 2012: Býčí trh na zlatě bude pokračovat

Obecně vzato, zemědělské komodity, dobytek a průmyslové kovy se budou nakupovat, vzácné kovy a energie prodávat. Výjimkou je zemní plyn a výše zmíněná ropa Brent. Je možné, že to bude mít pozitivní dopad na cenz cukru, niklu, bavlny, pšenice a zinku, protože odhadované objemy, které budou rebalancovány, tvoří u daných komodit značnou část dostupné likvidity.

Známky toho, že se investoři snaží toto rebalancování předehnat, jsme viděli na trhu již ve čtvrtek, kdy cukr klesl o 5,2 %, nejvíce od září. Fundamentální zprávy způsobily pokles ceny, který byl ještě umocněn spekulanty, kteří museli zavírat dlouhé pozice.

reklama
reklama