Jak investovat do komodit: Každý index není pro všechny aneb jak vsadit na obilí, a jak na ropu

| Ole S. Hansen

Investoři do komodit mají za sebou další těžký rok. Výkonnost tří hlavních sektorů, tedy kovů, energetiky a zemědělství, měla velké výkyvy. Podívejme se, jak si vedly hlavní komoditní indexy v roce 2012 a co způsobilo jejich rozdílnou výkonnost.

Při pohledu na výkon jednotlivých sektorů podle dvou nejsledovanějších komoditních indexů (Dow Jones UBS Commodity Index a S&P GSCI) zjistíme, že se celkové výnosy v roce 2012 pohybovaly kolem nuly. Když to srovnáme se 14% výnosem akciového indexu S&P 500 a 14,5% výnosem akciového indexu MSCI World, byly na tom letos komoditní indexy bídně.

Výkonnost komoditních sektorů v roce 2012

Co je komoditní index?

Podívejme se krátce, co se skrývá pod pojmem komoditní index a jak takový index funguje. Komoditní index buď investuje do komodit, nebo sleduje výkonnost určité skupiny komodit, a to podle předem určených pravidel. Právě výkonnost těchto indexů je často uváděna v médiích, když se porovnává výkonnost komodit s jinými trhy, třeba akciovými nebo dluhopisovými.

Velcí investoři se většinou snaží své investice rozložit, zejména pak u komodit, což je dáno vysokou volatilitou, která je neoddělitelnou součástí investování do jednotlivých surovin. Komoditní indexy pomáhají investorům porovnat výkonnost a výnosnost jejich investic. Díky zvýšené popularitě komodit v posledních letech posilovaly i komoditní indexové fondy.

Jako standardní ukazatele daného odvětví slouží komoditním investorům dva hlavní indexy – S&P GSCI a DJ-UBS CI. Investoři již do nich vložili miliardy dolarů – buď přímo do fondů, nebo skrze burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují jejich výkonnost. Navíc řada lokálních komoditních fondů sleduje jeden z těchto dvou komoditních fondů.

Odlišná skladba a strategie

Index S&P GSCI byl založen v roce 1991. Vychází především z poměrů celosvětové produkce a skládá se z 24 fyzických komodit, které se obchodují na aktivních a likvidních futures trzích. Váha každé komodity je v tomto indexu dána průměrnou velikostí produkce a je navržena tak, aby odrážela relativní důležitost každé komodity ve světové ekonomice.

Vzhledem k této skladbě je v indexu S&P GSCI nejvíce zastoupen energetický sektor. Až 70 % indexu je totiž v současnosti investováno do produktů od ropy po zemní plyn.

Index DJ-UBS CI, který vznikl v roce 1998, je mnohem více diverzifikovaný. Zahrnuje 22 fyzických komodit, přičemž všechny jsou zastoupené na aktivních trzích futures. Žádná z těchto komodit nesmí tvořit méně než 2 a více než 15 % indexu a žádná skupina nebo sektor nesmí tvořit více než 33 % indexu. Váha každé z komodit se vypočítává v souladu s pravidly, která jsou nastavena tak, aby relativní zastoupení každé z podkladových komodit odráželo její důležitost ve světové ekonomice a likviditu na trhu.

Největší komoditní indexy - složení
  • 1
  • 2
reklama
reklama