Komodita nade všechny? Světová vodní krize prověří lidskou soudržnost

| redakce

V Evropě sice (zatím) nepociťujeme nedostatek vody, v jiných oblastech světa je tomu ovšem jinak. Problémy s pitnou vodou na celém světě sužují zhruba 1,6 miliardy lidí. Podle predikcí by nedostatkem životodárné tekutiny měly v roce 2025 trpět dvě třetiny světové populace a situace se bude dále zhoršovat. Války se v budoucnu nebudou vést o ropu, ale o vodu.

Světová poptávka po vodě se v uplynulém století zečtyřnásobila. Tempo jejího růstu se přitom nezpomaluje, spíše naopak. Globální problém nedostatku vody se bude zhoršovat zejména z těchto 3 důvodů:

1. Populace roste, a to nejvíce právě v oblastech s nedostatečnými zásobami vody. V roce 2030 čínská poptávka po vodě převýší poptávku o 25 %. Indii dojde voda kolem roku 2050.

Oblasti růstu a poklesu světové populace

2. Světové zásoby vody postupně omezuje globální změna klimatu. Za posledních 100 let se v některých oblastech dramaticky zhoršují problémy se suchem. Největší světové toky čelí úbytku vody a v arabském světě již dnes dochází k vytěžení (neobnovitelných) podzemních vodních zdrojů.

Oblasti se snižujícími se hladinami nejdůležitějších vodních toků

3. Ekonomický růst implikuje vyšší spotřebu vody. Čím bude svět rozvinutější, tím bude více žíznit.

Světová poptávka po vodě podle sektorů
reklama
reklama