Investiční šance, nebo past? Vstupujeme do zlaté éry zemního plynu

| Michal Valentík

Díky novým nekonvenčním způsobům těžby začíná zlatá éra zemního plynu. USA už nyní mění energetickou koncepci, výroba elektřiny z uhlí bude ustupovat výrobě z plynu. Z krátkodobého hlediska je cena plynu hodně nepředvídatelná, dlouhodobě však může tato epocha přinést zajímavé investiční příležitosti.

"Podle mého názoru není americký zemní plyn pro drobného investora za stávajícího dynamického přerodu celého odvětví vhodnou investicí, a to jak z pozice short (spekulace na pokles ceny), tak long (spekulace na růst ceny). Měl by se mu raději obloukem vyhnout. Spekulovat na tak volatilní komoditě a relativně malém trhu by měl jen opravdu zkušený investor, který má čas věnovat se vývoji zásob a předpovědi počasí, sledovat plány největších těžařů plynu a měnící se energetické plány nejen USA a podobně. Dokonce i hodně investorů obchodujících podle technické analýzy si v uplynulých měsících na zdánlivě jasných, doslova učebnicových formacích vylámalo zuby," charakterizuje aktuální situaci na trhu s plynem portfoliomanažer fondů ČP INVEST Patrik Hudec.

Zlatá éra vyžaduje zlatá pravidla, tvrdí Mezinárodní energetická agentura

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) zemní plyn vstupuje do zlaté éry. Ale pouze za předpokladu, že se ke zdrojům připojí podstatná část plynu z takzvaných nekonvenčních zdrojů – břidlicový plyn (shale gas), plyn ze skalných ložisek (tight gas) a plyn sorbovaný v uhelných slojích (CBM). Technologie a know-how pro nekonvenční těžbu plynu už existují. Teď se ovšem musí zabezpečit dlouhodobá a průběžná spolupráce mezi těžařským sektorem a vládami a získat důvěra veřejnosti.

IEA proto stanovila "zlatá pravidla". Ta zdůrazňují zejména transparentnost, měřitelnost a kontrolu vlivu těžby na životní prostředí včetně odpovědnosti vůči obyvatelům v regionu těžby. V případě těžby břidlicového plynu by podle IEA implementace těchto souborů pravidel zvýšila finanční náklady o 7 %.

Na druhou stranu EIA předpokladá, že zavedením těchto zlatých pravidel při těžbě se z dlouhodobého pohledu výrazně zvýší objem produkce z nekonvenčních zdrojů, což povede k poklesu ceny plynu.

Důsledky těchto "pravidel" pro energetický trh si lze demonstrovat na následujících prognózách. V první tabulce vidíme, že pokud by se těžilo podle stávajících standardů, tak by cena plynu do roku 2035 vzrostla v USA na 10 USD za MBtu. Za předpokladu využití "zlatých pravidel" by cena mohla být až o 30 % nižší. Tabulka zobrazuje velkoobchodní ceny nezahrnující daň.

Předpokládané ceny zemního plynu (USD za tisíc Btu) v případě aplikace "zlatých pravidel" (Golden Rules Case) a jejich nevyužití
reklama
reklama