Nikl: Kov, bez kterého by průmysl nebyl průmyslem

| redakce

Nikl je součástí více než 3 tisíc různých slitin, které jsou nezbytné pro výrobu více než 300 tisíc spotřebních výrobků. Využití nalézá v letectví, vojenství, architektuře, dopravě, stavbě lodí a námořnictví.

Těžba sulfidových ložisek niklu končí

Nikl je nejvíce využíván (společně s chromem a dalšími kovy) k legování železa pro výrobu nerezové a žáruvzdorné oceli. K tomu je určeno asi 65 % celkové produkce. Hlavním cílem přidávání niklu do železa je stabilizace austenitické struktury oceli (tedy vytvoření kubické krystalové mřížky).

Běžná uhlíková ocel vytváří během tuhnutí směs struktury feritu a cementitu. Když do taveniny přidáme nikl, nedojde během vychládání k jejich tvorbě a výsledná ocel má austenitickou strukturu materiálu. Austenitické korozivzdorné oceli mají vysokou houževnatost, nízkou mez kluzu a vysokou pevnost v tahu ve srovnání s uhlíkovou ocelí. Další příklady kovů s austenitickou strukturou jsou hliník a měď.

Dalších 20 % produkce niklu je použito k výrobě jiných typů oceli ve formě neželezné slitiny (směsi s jinými kovy než ocel) a super slitiny (kovové slitiny odolné proti extrémně vysokým teplotám a tlakům, nebo slitiny s vysokou elektrickou vodivostí), používané například ve vysoce specializovaných průmyslových aplikacích pro vojenské účely a letectví.

Zhruba 9 % je využíváno k protikoroznímu pokovování a zbylých 6 % produkce niklu nachází využití v elektronice, výrobě mincí a dobíjecích baterií, jako katalyzátor používaný v chemickém průmyslu a jako barvivo zbarvující sklo do zelena. Ve většině případů neexistuje za nikl žádná náhrada, a ty které existují, nejsou tak účinné, případně jsou podstatně dražší.

Dobíjecí nikl-hydridové baterie jsou využívány v mobilních telefonech, fotoaparátech, kamerách, mobilních počítačích a dalších elektronických zařízeních. Nikl-kadmiové baterie pohání akunářadí a slouží jako zdroj elektrické energie pro další nejrůznější účely.

Department of Energy v USA financuje řadu programů, které mají stimulovat rychlejší rozvoj energie z obnovitelných zdrojů. Tento výzkum a vývojové projekty se týkají zejména:

  • vnitrostátní výroby moderních baterií;

  • vývoje a vylepšení stacionárních i přenosných palivových článků;

  • vývoje a komerčního využití škálovatelných biorafinerií;

  • dalšího vývoje technologie tavených solí používaných k uchovávání energie v elektrárnách založených na koncentraci sluneční energie;

  • vývoje a konstrukce parabolických odražečů a dalších koncentrátorů pro využití ve slunečních elektrárnách;

  • konstrukce a vývoje zařízení určených k obnovitelnému a účinnějšímu využití geotermální energie.

Všechny tyto rozvíjející se směry výroby energie se mohou stát důležitými odběrateli niklu nebo jeho slitin.

Globální spotřeba niklu
reklama
reklama