Největší finanční centra světa

| Luděk Bednář

Zdá se, že zvěsti o úpadku anglosaského světa, a možná i Evropy, jsou poněkud předčasné. Vyplývá to přinejmenším z nejnovější, jedenácté studie Index světových finančních center (GFCI 11), kterou každého půl roku sestavuje londýnský think tank Z/Yen. Čtyři z prvních deseti center jsou totiž v USA, Velké Británii a Kanadě – Londýn (1.), New York (2.), Chicago (7.) a Toronto (10.), a další dvě v Hongkongu (3.) a Singapuru (4.). Ty však byly v minulosti koloniemi Velké Británie, udržují s ní nadále těsné finanční vztahy a používají právní systémy, jež vycházejí z britského.

Studie think tanku Z/Yen finacuje Katarské finanční centrum, které vláda tohoto státu založila v roce 2005. První index světových finančních center byl zveřejněn v březnu 2007 a od té doby každého půl roku. Nejnovější GFCI 11 sleduje změny konkurenceschopnosti 77 center na základě dvou oddělených zdrojů údajů – externích faktorů a on-line průzkumu názorů profesionálních finančních analytiků.

V GFCI 11 bylo využito 80 faktorů, které se dělí do pěti hlavních skupin:

  • Obecná konkurenceschopnost,

  • lidé,

  • podnikatelské prostředí,

  • infrastruktura,

  • přístup na trh.

Například konkurenceschopnost podnikatelského prostředí finančního centra se vypočítává z hodnot indexu vnímání korupce a indexu vlivu transparentnosti prostředí na cenu kapitálu. Do GFCI 11 byla zahrnuta hodnocení 1 778 analytiků z různých finančních společností.

Kompletní článek najdete na serveru Českápozice.cz

reklama
reklama