15 firem bez dluhů a s hromadou hotovosti

| redakce

Během finanční krize se řada firem nekontrolovatelně zadlužovala. Důsledkem pro ně byly vysoké náklady na půjčování kapitálu. Existují však i společnosti, které se nezadlužují vůbec. Místo toho drží kapitál a likvidní aktiva, a tyto zdroje využívají na akvizice, každodenní operace a investice do rozvoje. K 23. červenci 2012 jich v indexu S&P 500 bylo jen 24. Podívejte se na ty, které měly největší podíl hotovosti a krátkodobých investic na celkových aktivech.

Poznámka: Celkový dluh je součtem krátkodobých půjček, běžného dlouhodobého dluhu, běžného pronájmu kapitálu, dlouhodobého dluhu, pronájmu kapitálu, běžného finančního zadlužení a finančního dluhu mimo oběžný kapitál. Neobsahuje všechny závazky. Hotovost nezahrnuje dlouhodobé investice.

Zdroj: CNBC

reklama
reklama